107. Ligota Górna, ewangelicka kaplica cmentarna

Zbudowana w 1787 – napis na belce: „Adam Nowok Scholtz, Adam Rosenblat, Johann Drobek gerichten Johan Kabata (lub „Kabała” – przyp. MM) Zimmermann”. Zrębowa, z nadbudowaną wieżyczką szkieletową ; ambona barokowo-ludowa; epitafia drewniane, przeważnie z polskimi napisami:
1) z 1708 roku; 2) Marii Schodwozonki, córki Jana Schodwocka i Marii Lipińszczonki (1786); 3) Jana i Barbary Bragułów (1795); 4) z 1796 roku; 5) Zuzanny Matuszczoczki (1811); 6) Gottlieba Drobeka (1814); 7) Gottlieba Kabitza (1851); 8) Gottlieba Pieloka (zm. 1852) i jego brata (zm. 1849) z 1855 roku; 9) Augustyna Nowoka (1867); 10) Wilhelma Dreschnioka (1876); 11) dla dzieci Gottlieba i Rozyny Gnoth: Jana (1871), Jerzego (1872) i Zuzanny (1882).

Leave a Reply