Category: Śląskie Kościoły Drewniane

92. Lasowice Wielkie, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany 1447. Poprzedni kościół w tym miejscu zbudowany został w roku 1519. Obecny kościół zbudowany w roku 1599 jako luterański. W roku 1679 kościół pomierzono: 20 x 11 łokci (12,6 x 6,9 m). W 1687 roku wymieniony w protokołach wizytacyjnych jako kościół św. Trójcy. Zrębowy, wieża szkieletowa, nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; zakrystia …

Read More 92. Lasowice Wielkie, kościół Wszystkich Świętych

93. Lasowice Małe, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1447; protokół wizytacyjny z r.1679 wymienia kościół w Lasowicach posiadajęcy wieżę i ozdobiony wewnątrz rozmaitymi malowidłami (“intus picturis variis ornata”), mierzący 18 x 12 łokci (= 11,3 x 7,5m); kościół ten wizytowany był jeszcze w 1687 r. Patronem jego był wówczas św.Jakub Apostoł. Kościół miał swą kryptę grobową, w której miejsce spoczynku znajdowali luteranie …

Read More 93. Lasowice Małe, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

94. Radawie, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Wzmiankowany 1500; w 1679 r. protokoły wizytacyjne wspominają o kościele pod wezwaniem  św. Krzyża, św. Barbary i św.Małgorzaty, mierzącym 16 x 9 łokci (= 10 x 5,7 m), którego ściany wewnątrz były gołe (t.j. niepomalowane). Kościół ten miał zakrystię oraz wieżę z 2 dzwonami; następny protokół (1687) mówi nam o tym kościele (będącym już wtedy …

Read More 94. Radawie, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

95. Olesno, kościół św. Anny

Pierwotnie istniała tu kaplica fundacji mieszczańskiej, zbudowana w 1444 roku w związku z podaniem o cudownym ocaleniu, stąd też protokół wizytacyjny z 1679 roku wspomina, że kościół stoi tam „od niepamiętnych czasów” („ab immemorabili tempore”). W rzeczywistości zbudowano go w roku 1518, a półtora wieku później cieśla Marcin Snopek dobudował (1668-70) obecną centralną część o …

Read More 95. Olesno, kościół św. Anny

96. Stare Olesno, kościół św. Marii Magdaleny

Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia kościół w „Vetero Rosenberg” („Stare Olesno”) jako poświęcony św. Marii Magdalenie i św. Wacławowi informując m.in., że: „…ściany wnętrza kościoła są zdobione, przekrycie również barwne. Zakrystia drewniana dołączona do kościoła, całkowicie odnowiona (…). Wieża dzwonowa (…) zbudowana z drewna i odnowiona…”. protokół z 1687 roku wymienia kościół jak bądący …

Read More 96. Stare Olesno, kościół św. Marii Magdaleny

97. Sowczyce, kościół św. Antoniego (do 1917 roku w Łomnicy)

Przypuszcza się, że zbudowany został w 1 połowie XVII w. ; protokół wizytacyiny z 1679 r. wymienia w Łomnicy kościół drewniany św. Katarzyny, nie mający wewnątrz żadnej ozdoby, w wieży którego wisiały dwa dzwony. 8 lat później (1687) kosciół wvmieniony jest jako będący pod wezwaniem Ducha Świętego i św. Katarzyny. Przekrycie tego kościoła bylo niemalowane. …

Read More 97. Sowczyce, kościół św. Antoniego (do 1917 roku w Łomnicy)

98. Skrońsko, kościół św. Walentego i Bartłomieja

Pierwotny kościół w tym rniejscu zbudowany miał być w roku 1220; do 1575 r. pod patronatem augustianów; obecny kościół powstał prawdopodobnie XVI/XVII w.; odnawiany 1909/10; zrębowy na nowszvm podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz kościoła strop płaski; na belce tęczowej napis: „AEDIFICATA MLV”. Ołtarz główny barokowy (pocz. XVIIIw.) z …

Read More 98. Skrońsko, kościół św. Walentego i Bartłomieja

99. Uszyce, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Konsekrowany został w roku 1517 (wg informacji zawartej w protokole wizytacyjnym z 1679 roku); przy okazji wizytacji został pomierzony: 29 x 10 łokci (= 18,2 x 6,3 m); był wówczas poświęcony św.św. Mateuszowi, Janowi Chrzcicieiowi, Walentemu i Barbarze; wymagał naprawy, gdyż był “ruinosa”.  Opis z następnego protokołu (1687) jest pełniejszy: “cały drewniany, stary, wilgotny, wewnątrz …

Read More 99. Uszyce, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

100. Wachów, kościół św. Wawrzyńca

W protokole wizytacyjnym z 1679 roku napisano, że stoi ”od niepamiętnych czasów” (“ab immemorabili tempore”); protokół ten podaje również wymiary kościoła: 20 x 10 łokci (= 12,6 x 6,3 m). Informuje ponadto, że przekrycie kościoła jest pomalowane i barwne, jednakże kościół jest ciemny. Wieża była oddzielona od kościoła i stała po jego południowej stronie; następny …

Read More 100. Wachów, kościół św. Wawrzyńca

101. Wędrynia, kościół św. Jana Chrzciciela

Wzmiankowany w roku 1447. W 1679 protokół wizytacyjny wymienia kościół pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Kościół ten był stary, całkowicie zrujnowany i miał zmurszałe fundamenty. Toteż wkrótce potem (XVII/XVIII w.) zbudowano na jego miejscu kościół obecny: zrębowy, wieża słupowa, zbudowana w roku 1818; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Ołtarz późnobarokowy (XVIII w.) z rzeźbami 2 …

Read More 101. Wędrynia, kościół św. Jana Chrzciciela