97. Sowczyce, kościół św. Antoniego (do 1917 roku w Łomnicy)

Przypuszcza się, że zbudowany został w 1 połowie XVII w. ; protokół wizytacyiny z 1679 r. wymienia w Łomnicy kościół drewniany św. Katarzyny, nie mający wewnątrz żadnej ozdoby, w wieży którego wisiały dwa dzwony. 8 lat później (1687) kosciół wvmieniony jest jako będący pod wezwaniem Ducha Świętego i św. Katarzyny. Przekrycie tego kościoła bylo niemalowane. Zakrystia niezbyt jasna, drewniena wieża dołączona do korpusu kościoła mieściła dwa dzwonv, trzeci był w wieżyczce na dachu.
W późniejszym czasie drewnianą wieżę zastąpiono murowaną i tę murowaną wieżę kościół posiadał aż do chwili przeniesienia w 1917 roku do Sowczyc. Obecnie k. jest bezwieżowy. Jest on obecnie zwróconv prezbiterium ku południowemu zachodowi. Zrębowy, na nowyrn podmurowaniu; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; ołtarz barokowy (ok.poł. XVII w.) z rzeźbami ś ś Jana Ohrzciciela, Mateusza i Katarzyny; ambona barokowa (około XVII w.) z płaskorzeźbą Dobrego Pasterza; Stacje Drogi Krzyżowej (1849); obraz Pieta (ludowy); rzeźba Chrystusa Zrnartwychwstałego; 2 krucyfiksy ludowe; krzyż ołtarzowy (XVIII w.).

Leave a Reply