98. Skrońsko, kościół św. Walentego i Bartłomieja

Pierwotny kościół w tym rniejscu zbudowany miał być w roku 1220; do 1575 r. pod patronatem augustianów; obecny kościół powstał prawdopodobnie XVI/XVII w.; odnawiany 1909/10; zrębowy na nowszvm podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz kościoła strop płaski; na belce tęczowej napis:
„AEDIFICATA MLV”. Ołtarz główny barokowy (pocz. XVIIIw.) z rzeźbami ś ś Jana Ewangelisty, Jerzego, Piotra i Pawła; na odwrocie ołtarza obraz św. Walentego fundowany 1850 przez Macieja Madziora; ambona regencyjna; 2 ławy kolatorskie (XVIII w.); dwa epitafia dziecięce wycięte w desce i malowane: Joachima Aleksandra Skrońskiego (zrn. 1657) oraz Gabriela Ahrahama i Jadwigi Eleonory Skrońskich (zm. l664); obraz Ukrzyżowania , renesans.( II pol. XVI w.) mal. na desce. Rzeźby:
Matka Boska z Dzieciątkiem (got. ok. poł.XV w.) , Maria Magdalena (gotycka, ok. poł. XV w.), św. Jadwiga (got. ,ok. poł. XV w.) , niezidentyfikowany święty,  Matka Boska Niepokalanie Poczęta (barok,, I poł. XVII w.), św. Jan Nepomucen i Apolonia (XVIII wiek); niezident. święty (lud.-barok.).

Leave a Reply