Category: Śląskie Kościoły Drewniane

82. Borki Wielkie, kościół św. Marcina i św. Pawła

Zbudowany prawdopodobnie w XVII w. w 1697 roku – patrz fot. niżej; wieża dobudowana później, w roku 1789, a jej autorem był Szymon Stadko (“Meister Simon Stadko” – patrz fotografia niżej); kościół zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie; nawa i wieża otoczone sobotami zamkniętymi; ołtarz główny barokowy (I ćw. XVIII …

Read More 82. Borki Wielkie, kościół św. Marcina i św. Pawła

83. Boroszów, kościół św.Marii Magdaleny

Data budowy obecnego kościoła nieznana. Przypuszcza się, że zbudowano ten kościół w r. 1679, ale jest to wątpliwe: protokół wizytacyjny z tegoż roku nie wspomina o tym, opisując kościół “dawno zbudowany” (“antiquitus erecta”), mierzący 19,5 x 9 łokci (=12,25 x 5,65 m) i posiadający drewnianą zakrystię wymagającą naprawy. Kościół ten był wewnątrz nieoczyszczony („intus non …

Read More 83. Boroszów, kościół św.Marii Magdaleny

84. Goła, kościół św. Mikołaja

W roku 1353; w roku 1679 protokół wizytacyjny opisuje kościół mierzący 17 x 11. łokci (= 10,7 x 6,9 m) z zakrystią mocno zniszczoną przez deszcze. Wewnątrz kościoła stała kolumna drewniana podpierajca belki konstrukcji. Wewnątrz nie było żadnej ozdoby (“ornamenta intus nulla”). Cały kościół wymagał naprawy. Wieża drewniana była zrujnowana. W ciągu następnych 8 lat (do …

Read More 84. Goła, kościół św. Mikołaja

85. Grodzisko, kościół św. Rocha

Zbudowany z fundacji miasta Olesna w r. 1710 po wygaśnięciu zarazy z roku 1708; konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, bezwieżowy; nawa prostokątna, prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz sklepienie kolebkowe w prezbiterium, w nawie strop płaski; kościół otoczony sobotami, wokół prezbiterium daszek; na wewn. ścianie zakrystii napis odnoszący się do zarazy z 1708 r. Ołtarz główny  z roku …

Read More 85. Grodzisko, kościół św. Rocha

86. Gronowice, kościół św. Idziego (do 1910 w Oleśnie)

Zbudowany w roku 1635 (napis na oszalowanej obecnie ścianie) w Oleśnie. Niegdyś pełnił rolę kaplicy szpitalnej, co potwierdza protokół wizytacyjny z 1679 roku informujący ponadto, że był on wówczas pod wezwaniem Bożego Ciała. Miał on tylko wieżyczkę z jednym małym dzwonem. W roku 1910 został przeniesiony do Gronowic. Odnowiony w roku 1959. Zwrócony prezbiterium ku …

Read More 86. Gronowice, kościół św. Idziego (do 1910 w Oleśnie)

88. Kościeliska, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1394; zbudowany prawdopodobnie w XVI w. (jeśli wierzyć późniejszemu napisowi na belce, to w r. 1576); przekształcony w w. XVII/XVIII; protokół z 1679 r. wspomina , że stropy i ściany są pomalowane. Następny protokół stwierdza (1687), że dzwonnica została niedawno naprawiona; kościół był odnawiany w r. 1878; zrębowy; wieża szkieletowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie …

Read More 88. Kościeliska, kościół Nawiedzenia Najśw. Marii Panny

89. Kozłowice, kościół św. Jana Chrzciciela

Przypuszcza się, że kościół ten zbudowano w II połowie XVII w.; w 1679 r. wymieniony został w protokołach wizytacyjnych jako kaplica, w 1687 jako kościół; zrębowy, na nowszym podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz sklepienia kolebkowe; na ścianach zamknięcia prezbiterium 2 ludowe obrazy: Matka Boska Częstochowska i Matka Boska Siedmiu …

Read More 89. Kozłowice, kościół św. Jana Chrzciciela

90. Chocianowice, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Wzmiankowany 1376; obecny zbudowany w roku 1662 (data na oszalowanej obecnie belce w zakrystii), jednakże nie był wizytowany ani w 1679 r. ani w 1687/8; do roku 1810 pozostawał pod patronatem zakonu Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą ; kościół zrębowy, wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu, prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie (w prezbiterium z …

Read More 90. Chocianowice, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

91. Laskowice, kościół św. Wawrzyńca

Zbudowany w roku 1686 na miejscu poprzedniego, co potwierdza protokół wizytacyjny z r. 1687. Wieża pozostała ze starego kościoła (protokół nazywa ją “starą’); zrębowy, wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w nawie nowy strop kasetonowy, w prezbitetium sklepienie kolebkowe. W zakrystii i loży kolatorskiej stropy belkowane. Ołtarz barokowy (ok. połowy XVII wieku) z rzeźbami …

Read More 91. Laskowice, kościół św. Wawrzyńca