Category: Śląskie Kościoły Drewniane

112. Nasale, kościół św. Wawrzyńca

Kościół wzmiankowany w 1508 roku; był tu kościół drewniany zbudowany przez protestantów, rozebrany został jednak w roku 1870. na jego miejscu zbudowano kościół murowany neogotycki. Obecny drewniany kościół ewangelicki był pierwotnie katolickim i stał w miejscowości Zdziechowice (dawny powiat Olesno), skąd przeniesiony został na obecne miejsce w roku 1939. Data jego powstania w Zdziechowicach nie …

Read More 112. Nasale, kościół św. Wawrzyńca

113. Miechowa, kościół św. Jacka

Zbudowany w roku 1529 jako kaplica – mówi o tym napis na drewnianym ściągu w prezbiterium, co by mogło sugerować, że pierwotnie zbudowano jako kaplicę jedynie dzisiejsze prezbiterium – jeżeli tak, to „zbudowanie” lub „przebudowanie” kościoła w roku 1628 (z fundacji Baltazara von Frankenberg) mogło być dobudowaniem nawy. Przy okazji odnawiania w roku 1753 nadbudowano …

Read More 113. Miechowa, kościół św. Jacka

114. Proślice, kościół Najświętszego Serca Jezusa

Kościół w Proślicach istniał już w średniowieczu. W 1531 został przejęty przez protestantów (pierwszym znanym pastorem ewangelickim parafii obejmującaj kościoły w Proślicach i Miechowej był Christophorus Vulpinus w latach 1531-66, następnym Johannes Gassinius, zamordowany później podczas wojny w 1588 roku). Obecny kościół zbudowano w r. 1580; przebudowano w XVIII w; w roku 1773 kościół otrzymał …

Read More 114. Proślice, kościół Najświętszego Serca Jezusa

116. Rożnów, kościół Świętej Trójcy

Rożnów wymieniony po raz pierwszy 21.07.1297 roku, kiedy to wymieniono Dietricha von Frankenberg jako jego właściciela. Kościół wymieniony po raz pierwszy 14.01.1376. przejęty przez protestantów 1530. Obecny kościół zbudowany 1788; od 1945 katolicki; zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; wieża szkieletowa (słupowa); nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz stropy płaskie z fasetami. Ołtarz główny gotycki (ok. 1480) …

Read More 116. Rożnów, kościół Świętej Trójcy

117. Krzywiczyny, kościół św. Trójcy

Kaplica wzmiankowana w 1483. od 1530 w rękach protestantów. Katolicki od 1945 roku. Obecny kościół zbudowany w 1623 roku przez Christopha Bitnera, o czym świadczy niemiecki napis na belce, wymieniający jeszcze dziedzica, pastora i opiekuna kościoła: „Diese Zeit sint gewesen alhir Erbherr Her Adam a Frankenberg von Prosnitz au Reinersdorf Pastor Lysonius Kirchenvater Mat Prykop …

Read More 117. Krzywiczyny, kościół św. Trójcy

118. Wierzbica Dolna, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Poewangelicki. Zbudowany w 1688 roku z fundacji Melchiora von Studnitz, przy czym wieża prawdopodobnie starsza (XVI wiek), później przebudowana. Około 1939 kościół zbudowany na wzór starego z nowego drewna (nie dotyczy to wieży); ze starego kościoła zachowano fragment polichromii stropu, obecnie umocowany na ścianie nawy (scena Sądu Ostatecznego) w obramowaniu. Kościół zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; …

Read More 118. Wierzbica Dolna, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

119. Baldwinowice, kościół św. Trójcy

Wzmiankowany w 1414 jako nowo zbudowany. W latach 1583-1654 w rękach protestantów. W 1651 wzmiankowany w protokołach wizytacyjnych diecezji wrocławskiej. Protokół z roku 1666 informuje o kościele, „którego środkowa część jest murowana, reszta drewniana, dach zniszczony, nie ma wieży, jednak są dwa dzwony, jeden mały między dwiema belkami przy ścianie mocno opuszczony wiszący, drugi duży …

Read More 119. Baldwinowice, kościół św. Trójcy

120. Woskowice Małe, kościół św. Wawrzyńca

Wzmiankowany 1417; od XVI wieku do roku 1654 w rękach protestantów. Protokół wizytacyjny z roku 1666 odnotowuje, że w Woskowicach stał kościół drewniany mający wieżę i wewnątrz niemalowany strop płaski. Obecny kościół zbudowany (lub gruntownie przebudowany w roku 1711. Wieża odnawiana 1721 i 1811. Sam kościół też parokrotnie odnawiany. Zrębowy, na podmurowaniu; oszalowany 1888/9 w …

Read More 120. Woskowice Małe, kościół św. Wawrzyńca

121. Smarchowice Śląskie, kościół św. Krzyża

Istniał już na przełomie XIV i XV wieku. Wzmiankowany w roku 1580. Obecny kościół powstał w początkach XVII wieku, protokół wizytacyjny z 1666 roku mówi, że powstał przed sześćdziesięciu laty („ante sexaginta annos”), więc jeśli wówczas nie popełniono błędu, to datą budowy kościoła jest rok 1606. Od samego początku bezwieżowy, co wynika z tego samego …

Read More 121. Smarchowice Śląskie, kościół św. Krzyża