111. Maciejów,

Wzmiankowany 1447. W 1532 przejęty przez protestantów. Data budowy obecnego kościoła nieznana, przypuszcza się, że mógł on być zbudowany w XVI wieku, na przełomie XVI i XVII w. oraz że w 1693 roku. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Bezwieżowy (wieża istniała tylko do ok. 1850 roku, kiedy to została zniszczona przez burzę). Nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; kruchta z prowizoryczną dzwonnicą szkieletową. Wewnątrz kościoła sklepienie kolebkowe. Ołtarz główny barokowy (1696) m.in. z rzeźbami XV-wiecznymi. Balustrada przed ołtarzem z datą 1851 i nazwiskiem „Gottlieb Symeszczyk”. Ambona barokowa (ok. 1700); organy (ok. poł. XIX w.); chrzcielnica barokowa (ok. 1700); 2 zydle ludowe.

Leave a Reply