110. Kostów,

Zbudowany w latach 1801-04; zwrócony prezbiterium w kierunku zachodnim; zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Nawa prostokątna, zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie z fasetami. W tęczy belka z napisem dotyczącym budowy. Chór muzyczny i empory 1943; wieżyczka z chorągiewką z datą 1804. Ołtarz główny z tryptykiem późnogotyckim (1519) przeniesiony 1804 z Łowkowic, odnawiany 1935. Ławy o dekoracji barokowo-klasycystycznej. Skrzynia zakrystyjna późnorenesansowa (XVII wiek). Epitafium Karola Magdala (zm. 1836), na chórze muzycznym m.in. kartusz rokokowy i dwa epitafia drewniane (I poł. XIX w.). Na cmentarzu nagrobek Antona von Strachwitz.

Leave a Reply