Category: Śląskie Kościoły Drewniane

122. Michalice, kościół św. Michała Archanioła

Wzmiankowany w roku 1288. Obecny kościół zbudowany w 1614 r. przez cieślę Millera ze Starego Miasta, staraniem proboszcza Brzóski. Wizytowany w latach 1638, 1651 i 1666; zwracano przy tym uwagę na polichromię kościoła; w roku 1666 zwrócono ponadto uwagę na solidny dach i na drewniane ogrodzenie wokół kościoła. Kościół drewniany w konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu …

Read More 122. Michalice, kościół św. Michała Archanioła

123. Obórki,

Wzmiankowany 1335, od roku 1534 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w XVI stuleciu (tak się przynajmniej uważa). Przebudowany w wieku XVII i XVIII. Wieża zbudowanan prawdopodobnie w roku 1755 lub przynajmniej wtedy przebudowana (data na chorągiewce na wieży). Konstrukcja ścian nawy częściowo zrębowa, a częściowo sumikowo-łątkowa; prezbiterium fachwerkowe wypełnione drewnem i gliną, wieża …

Read More 123. Obórki,

124. Wrocław, kościół św. Jana Nepomucena (do 1913 w Kędzierzynie)

Zbudowany w XVI wieku w Kędzierzynie. Miejscowość ta, jak wynika z protokołu wizytacyjnego z 1679 roku, należała do parafii w Starym Koźlu. Protokół z roku 1688 wymienia w „pago Kendzierzin” „…kościół o charakterze kaplicy”, który był „zbudowany przez heretyków, cały drewniany i wygładzony, opuszczony i spustoszony, pozostaje niezamknięty (…) nie ma zakrystii (…) dzwonnica drewniana …

Read More 124. Wrocław, kościół św. Jana Nepomucena (do 1913 w Kędzierzynie)

125. Kuźniczysko, kościół Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny

Miejscowość powstała na przełomie XV i XVI wieku. Istniejący tam wówczas kościół był katolicki; później przejęty przez protestantów; w 1671 odebrany protestantom i przekazany katolikom; od 1708 roku znów protestancki. Obecny kościół zbudowany w roku 1746; konstrukcja ścian zrębowa; wieża szkieletowa (słupowa). Kościół zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta (22,65 x 11,1 m) zamkniętego 3-bocznie; wewnątrz …

Read More 125. Kuźniczysko, kościół Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny

126. Złotów, kościół św. Józefa Oblubieńca Najśw. Marii Panny

Miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1266; pierwszy kościół powstał tu prawdopodobnie w roku 1339; w latach 1523-1671 w rękach protestantów; później przejęty przez katolików; od 1708 znów protestancki. Obecny kościół zbudowano w roku 1754 (świadczą o tym napisy i daty na 2 kamieniach w narożach nawy); restaurowany w latach 1935-37. Zrębowy, wieża szkieletowa …

Read More 126. Złotów, kościół św. Józefa Oblubieńca Najśw. Marii Panny

127. Dziesławice, kościół św. Trójcy

Miejscowość wzmiankowana 1305, pierwsza wzmianka o kościele w roku 1376. Kościół wizytowany był w roku 1666 (był wówczas jeszcze  pod wezwaniem św. Katarzyny), protokół tej wizytacji mówi, że kościół był w dobrym stanie: miał dobry dach i równie dobry strop. Zrujnowana była jedynie wieża mieszcząca 3 dzwony, dlatego też rozebrano ją później. Obecny kościół powstał …

Read More 127. Dziesławice, kościół św. Trójcy

128. Święty Marek, kościół św. Marka

Obecny kościół pochodzi z około połowy XVII wieku (prawdopodobnie z roku 1660). Zrębowy, na podmurowaniu betonowym; bezwieżowy; nawa prostokątna (9,75 x 10,25 m); prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Ołtarz główny renesansowy (ok. 1620) z obrazem św. Marka czytającego na tle pejzażu oraz z rzeźbami św. Hieronima i proroka Daniela. Ambona renesansowa (ok. 1620); rzeźby: Madonna z Dzieciątkiem …

Read More 128. Święty Marek, kościół św. Marka

129. Szczodrów, kościół św. Andrzeja Apostoła

Miejscowość wzmiankowana 1305; kościół wymieniony po raz pierwszy w roku 1376, w latach 1560-1654 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany w roku 1585. Był wizytowany w roku 1666, protokół informuje, że kościół jest „cały drewniany, ciemny, otoczony murem całkiem zniszczonym, z drewnianą dzwonnicą, w której jeden dzwon, drugi w szczycie świątyni zawieszony, a trzeci jest …

Read More 129. Szczodrów, kościół św. Andrzeja Apostoła

130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

Miejscowość wzmiankowana w 1305; kościół wymieniony po raz pierwszy w 1376; w latach 1560-1653 w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1666; protokół pozostawia o nim informację, że był on (wówczas jeszcze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła) „drewniany z dachem całkiem potarganym, strop bliski rujnacji (…) wieża drewniana, niedawno w znacznej mierze odnowiona (…) zakrystia …

Read More 130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Miejscowość wzmiankowana w roku 1225; pierwszy kościół zbudowano tam w roku 1500 (według nieistniejącego już napisu na belce nad drzwiami); obecny kościół zbudowano prawdopodobnie w II połowie XVII wieku, wymienia się datę 1655 jako datę budowy. Nie jest to wykluczone, zwłaszcza że protokół wizytacyjny z roku 1666 wymienia w Grabownie Małym kościół „…niedawno zbudowany z …

Read More 131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego