113. Miechowa, kościół św. Jacka

Zbudowany w roku 1529 jako kaplica – mówi o tym napis na drewnianym ściągu w prezbiterium, co by mogło sugerować, że pierwotnie zbudowano jako kaplicę jedynie dzisiejsze prezbiterium – jeżeli tak, to „zbudowanie” lub „przebudowanie” kościoła w roku 1628 (z fundacji Baltazara von Frankenberg) mogło być dobudowaniem nawy. Przy okazji odnawiania w roku 1753 nadbudowano wieżę. Kolejne odnawianie miało miejsce w latach 1911 i 1958. Kościół zrębowy, nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; wieża nadbudowana szkieletowa. Wewnątrz stropy płaskie. Polichromia stropu, empor i elementów konstrukcyjnych (XVII wiek). Wyposażenie jednolite (ok. 1628) późnorenesansowe. W ołtarzu obraz Sądu Ostatecznego, mal. na desce; w predelli Ostatnia Wieczerza, w zwieńczeniu Chrystus; w ołtarzu ponadto kartusze  herbowe rodzin von Frankenberg i Rohr. Chrzcielnica z herbem fundatorów (Frankenbergów) i napisem do nich się odnoszącym, odnawiana 1941; drewniane epitafium malowane (1652) dla dzieci Baltazara i Anny von Frankenberg: Anny Marii (zm. 1629), Ernesta (zm. 1639), Barbary (zm. 1647) i Anny (zm. 1651); tablica ku czci poległych w wojnie 1813-15; tablica nagrobna drewniana Friedricha Späte (1833). Na cmentarzu nagrobki rodziny von Prittwitz und Gaffron, klasycystyczne (I poł. XIX w.).

Leave a Reply