Category: Śląskie Kościoły Drewniane

52. Rudziniec, kościół św. Michała Archanioła

Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w r. 1305 („Rudno Symonis”), kościół parafialny wymieniony 1376 i 1447. W I połowie XVII w. zajęty przez ewangelików. Obecny kościół zbudowany w 1657 roku (data pod oknem południowej ściany prezbiterium). D II poł XVII w. Do roku 1945 filia kościoła w Rudnie (też niegdyś drewnianego, zniszczonego w r. 1921). …

Read More 52. Rudziniec, kościół św. Michała Archanioła

53. Sieroty, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany jako parafialny 1299, 1447. Prezbiterium obecnego kościoła zbudowane prawdopodobnie ok. 1470. W końcu XVI w. Przejęty przez protestantów; odzyskany przez katolików 1629. Spłonął w roku 1700. Nawę odbudowano w r. 1707. Kościół odnawiany: 1895, 1904, 1907, 1959. Prezbiterium murowane (zakrystia też) z kamienia łamanego, otynkowane. Nawa drewniana zrębowa, wieża drewniana szkieletowa. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte. …

Read More 53. Sieroty, kościół Wszystkich Świętych

54. Sierakowice, kościół św. Katarzyny

Wzmiankowany jako parafialny 1447; od r. 1679 filia kościoła w Rachowicach; obecny zbudowany 1675 lub 1673  – napis wyryty na belce triumfalnej głosi: “Readificatum a fundamento 1675” (“zbudowany od fundamentów 1675”), – protokół wizytacyjny z 1679 r. mówi o zburzeniu starego kościoła i zbudowaniu nowego przed 6 laty (t.j. w 1673) (“dixuta antiqua, noviter et …

Read More 54. Sierakowice, kościół św. Katarzyny

55. Smolnica, kościół św. Bartłomieja

Jako parafialny wzmiankowany w roku 1447. W późniejszym okresie był filią kościoła w Pilchowicach. Obecny kościół zbudowany ok. 1603 roku jako protestancki. Był mały, jeszcze w protokole wizytacyjnym z 1687 roku wymieniony jako kaplica. Rozbudowany najprawdopodobniej jeszcze pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku. Zrębowy, na podmurówce z kamienia. Rzut prostokąta z 3-bocznie zamkniętą …

Read More 55. Smolnica, kościół św. Bartłomieja

56. Księży Las, kościół św. Michała Archanioła

Jako parafialny wzmiankowany 1447; obecny zbudowany 1494 (data potwierdzona przez dwa kolejne protokoły wizytacyjne z 1679 i 1687 r.), jest więc jednym z najstarszych drewnianych kościołów śląskich. W latach 1570—1629 w rękach protestantów; zrębowy, na podmurówce ceglano—kamiennej; bezwieżowy, nigdy wieży nie posiadał – protokół z 1687 r. stwierdza: “nullum habet campanile nisi parvam turriculam supra …

Read More 56. Księży Las, kościół św. Michała Archanioła

58. Żernica, kościół św. Michała Archanioła

Wymieniony jako parafialny 1447; powiększony lub zbudowany na nowo w r.1648 oraz 1651; poświęcony 1661; w 1679 r. pomierzony: 31 x 14 łokci, czyli 19,47 x 8,79 m; zrębowy, na podmurowaniu ceglano-kamiennym , wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; w prezbiterium i nawie strop płaski; chór muzyczn (1661); kościół posiada polichromię barokową; ołtarz główny …

Read More 58. Żernica, kościół św. Michała Archanioła

59. Pietrowice Wielkie, kościół św Krzyża

Zbudowany miał zostać w r.1667, odnowiony (lub przebudowany) w r.1743; zrębowy, bezwieżowy; prezbiterium 2-bocznie zamknięte; nawa zbliżona do kwadratu; od strony zachodniej podcień otwarty, nad którym mieści się chór muzyczny; od wschodu i północy kościół otoczony sobotami otwartymi; ołtarz główny – późnobarokowy (I poł XVIII w.); 2 ołtarze boczne późnobarokowe (poł. XVIII w.); drewniana skarbonka …

Read More 59. Pietrowice Wielkie, kościół św Krzyża

60. Zawada Książęca, kościół św. Jana Nepomucena (do 1868 w Ostrogu) Nieistniejący

Po raz pierwszy kościół w Ostrogu k.Raciborza wymieniony 1307; w 1637r. spłonął tam k. drewniany, poprzednik obecnego. W 1642, gdy właścicielem dóbr raciborskich został Georg hr. von Oppersdorf, kazał on zbudować obecny kościół, który następnie został poświęcony 11.07.1649 przez sufragana Balthasara Liesch von Hornau; kościół ten mierzył 26 x 16 łokci (= 16,3 x 10 …

Read More 60. Zawada Książęca, kościół św. Jana Nepomucena (do 1868 w Ostrogu) Nieistniejący

61. Baborów, kościół św. Józefa

Obecny kościół zbudowany w latach 1700-1702, o czym informują dwa napisy: jeden na belce nadprożowej wejścia głównego do nawy                  Jesus         Maria       Joseph                      17                            00 i drugi, łaciński, umieszczony w rnedalionie nad wewnętrznymi drzwiami zakrystii, wymieniający datę 1702 jako datę ukończenia kościoła poświęconego św.Józefowi i św.Barbarze; budowie kościoła patronował proboszcz “Simon Petrus Motloch”, który …

Read More 61. Baborów, kościół św. Józefa