Category: Śląskie Kościoły Drewniane

41. Koszęcin, kościół św. Trójcy

Kościół był już tu w XVI wieku, wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1679 i 1687. Był również cały drewniany, miał drewnianą wieżę dołączoną do nawy. Kościół ten spłonął i na jego miejscu w roku 1724 zbudowany został przez cieślę Jakoba Riedzingera z okolic Nysy kościół obecny. Jest to kościół zrębowy z wieżą szkieletową. Prezbiterium …

Read More 41. Koszęcin, kościół św. Trójcy

42. Lubliniec, kaplica św. Anny

Zbudowana w r.1653, odbudowana (lub reperowana) 1754 przez właściciela Lublińca, A. de Garnier; odnowiona 1823 i 1955; zrębowa, podmurówka ceglana. Kaplica jest jednonawowa, z 3-bocznym zamknięciem ściany od strony wschodniej. Zakrystia szkieletowa; kościół posiada wieżę sygnaturki. Jest to zmiana w stosunku do niegdysiejszego wyglądu kaplicy. Jak bowiem wynika z protokołu wizytacyjnego z 1687 r., były …

Read More 42. Lubliniec, kaplica św. Anny

43. Woźniki, kaplica św. Walentego

Wzmiankowana w roku 1490; obecna zbudowana w roku 1696; zrębowa, na rzucie prostokąta, z 3-bocznym zamknięciem ściany wschodniej; rnała prostokątna zakrystia; od strony zachodniej mały przedsionek, nad którym wznosi się wysrnukła wieża na ścianie szczytowej, tylko trochę wystająca ponad dach nawy; wokół kościoła soboty (które nie obiegają przedsionka ani zakrystii; ambona (prawdop. z XVII w.); …

Read More 43. Woźniki, kaplica św. Walentego

45. Bojszów, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany jako parafialny w roku 1447; ok. 1700 zamieniony na filialny kościoła w Rachowicach (razem z Sierakowicami i Łączą). Obecny kościół z końca XV w., co potwierdza protokól wizytacyjny z 1679 roku, stwierdzając, że zbudowano go przed dwoma wiekami („ante duo saecula aedificata”), Protokół ten stwierdza ponadto, że kościół zbudowano w wilgotnym miejscu (“in loco …

Read More 45. Bojszów, kościół Wszystkich Świętych

46. Gliwice, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny (do 1925 r. w Zębowicach)

Miejscowość Zębowice wzmiankowana była w roku 1305, kościół w niej wzmiankowano w 1447 roku. Najczęściej jest on jednak datowany na 1493 rok (choć nie brak datowania go na rok 1452), jest to więc jeden z najstarszych drewnianych kościołów Śląska. Protokół wizytacyjny z 1679 roku stwierdza, że stoi on „od niepamiętnych czasów” („ab immemorabili tempore”). Wieża …

Read More 46. Gliwice, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny (do 1925 r. w Zębowicach)

47. Łącza, kościół Najświętszej Marii Panny. Nieistniejący

Kościół datowany na 1490 rok, uchodzi zatem za najstarszy śląski kościół drewniany. Do 1698 roku pod wezwaniem św. Marcina, do 1929 roku św. Jana Chrzciciela. W wiekach XVI/XVII czasowo w rękach protestantów. Od ok. 1700 roku wraz z Bojszowem i Sierakowicami filia kościoła w Rachowicach. Wieża późniejsza niż sam kościół. Odnawiany w latach: 1806 i …

Read More 47. Łącza, kościół Najświętszej Marii Panny. Nieistniejący

49. Paczyna, wieża nieistniejącego kościoła św. Marcina

Kościół parafialny w Paczynie wymieniony został po raz pierwszy w roku 1335. protokół wizytacyjny z roku 1679 wymienia tam kościół murowany o wymiarach 24 x 13 łokci (15 x 8,2 m) z wieżą drewnianą. Protokół następny (1687) mówi nam już nieco więcej: „…murowany w prezbiterium, w nawie drewniany nowo zbudowany, strop nowy cały z desek …

Read More 49. Paczyna, wieża nieistniejącego kościoła św. Marcina

51. Rachowice, kościół św. Trójcy

Wzmiankowany jako parafialny 1447. Prezbiterium i zakrystia murowane gotyckie (XV/XVI w.), nawa zrębowa zbudowana na nowo 1667 z inicjatywy proboszcza Ioannesa Ignatiusa Bothulidesa, Ślązaka z Olesna („Silesius Rosenbergensis”). Datę budowy nawy potwierdza protokół z 1687 roku. Wieża pierwotnie stała osobno (jeszcze w 1679 roku), ale już w 1687 była dołączona do budynku kościoła („iuncta ecclesiae”), …

Read More 51. Rachowice, kościół św. Trójcy