Category: Śląskie Kościoły Drewniane

72. Rogi, kościół Wszystkich Świętych

Wzmiankowany w roku 1335; obecny kościół zbudowany w roku. 1685 – potwierdzenie tej lub przybliżonej daty znajdujemy w protokole wizytacyjnym z r.1687. Mowa tam a całkiem nowym kościele drewnianym. Niewykluczone, że zakrystia została zbudowana nawet po 1685 r., gdyż w 1687 r. była jeszcze „bladożółta” (“lurida”); kościół zrębowy, wieża szkieletowa; nawa zbliżona do kwadratu; prezbiterium …

Read More 72. Rogi, kościół Wszystkich Świętych

73. Bierdzany, kościół św. Jadwigi

Wzmiankowany 1410 jako będęcy prawdopodobnie w budowie; w protokołach wizytacyjnych wymieniony w l687 roku jako drewniany z wieżą; obecny zbudowany 1711; gruntownie odnowiony 1930, wtedy m.in. zamieniono dotychczasowy dach namiotowy wieży na barokizujący hełm. kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięta; nawa prostokątna (z transeptem); wewnątrz stropy płaskie, w prezbiterium dodatkowo ze skośnymi “ścięciami” po …

Read More 73. Bierdzany, kościół św. Jadwigi

74. Bierkowice k. Opola (Muzeum Wsi Opolskiej), kościół św. Katarzyny (do 1975 roku w Gręboszowie k. Namysłowa)

Kościół w Gręboszowie istniał już w XV wieku. Obecny (prawdopodobnie w roku 1613) zbudowany został przez protestantów. W roku 1654 przejęty przez katolików. Wieża zbudowana została prawdopodobnie równolegle z kościołem, w każdym razie protokół z 1666 roku mówi już o jej istnieniu, wspomina też o malowanym stropie i o bielonych ścianach. Kościół odnawiano w roku …

Read More 74. Bierkowice k. Opola (Muzeum Wsi Opolskiej), kościół św. Katarzyny (do 1975 roku w Gręboszowie k. Namysłowa)

75. Czarnowąsy, kościół św. Anny

Poprzedni kościół stojący w tym miejscu wymieniony w protokołach wizytacyjnych w 1687 roku. Był to również kościół drewniany, tak jak i obecny, był bezwieżowy, a jedynie z wieżyczką na dachu, w której był skromny dzwon. Był to – według protokułu – kościół stary („antiqua”). Wkrótce potem, na przełomie 1687/88 roku zbudowano kościół obecny  – cieśla …

Read More 75. Czarnowąsy, kościół św. Anny

76. Dobrzeń Wielki, kościół św. Rocha

Zbudowany prawdopodobnie w roku 1658 lub 1671. Protokół wizytacyjny z roku 1687 stwierdza, że zbudowano ten kościół „przed dość wielu laty” („ante complures annos”). Kościół gruntownie odnowiony w roku 1752. Zrębowy, bezwieżowy, z nawą o rzucie wydłużonego prostokąta ze skośnymi ścianami od strony prezbiterium; samo prezbiterium  zamknięte 3-bocznie. Wewnątrz kościoła strop płaski, w prezbiterium z …

Read More 76. Dobrzeń Wielki, kościół św. Rocha

77. Kolanowice, kościół św. Barbary (do 1811 roku w Opolu)

W Opolu, w sąsiedztwie dawnej Bramy Bytomskiej zalożony został niegdyś przez księcia opolskiego Mikołaja klasztor bernardvnów. W r.1516 klasztor ten zniesiony został przez papieża Leona X, przy czym pozostawiono jednak kaplicę św. Barbary.  W XVII w. kaplica ta popada w ruinę; w jej rniejsce w 1673 r staraniem brata Adama Areba wzniesiono obecny kościół św. …

Read More 77. Kolanowice, kościół św. Barbary (do 1811 roku w Opolu)

78. Ochodze, kościół św. Marcina (do 1942 roku w Komprachcicach)

Wzmiankowany w latach 1335 i 1398. Parafia erygowana w roku 1680. W 1687 roku wizytowany był jeszcze stary kościół („antiqua”), którego ściana szczytowa za ołtarzem była wzmocniona podporą, gdyż była pochylona z powodu przegnicia fundamentu. Kościół posiadał ciemną zakrystię. Miał też polichromię stropu oraz dzwonnicę. Obecny kościół zbudowany w roku 1702 staraniem proboszcza Tomasza Kalety. …

Read More 78. Ochodze, kościół św. Marcina (do 1942 roku w Komprachcicach)

79. Popielów, kościół św. Andrzeja

Wzmiankowany w roku 1345. Zbudowany (lub przebudowany) w roku 1654. Protokół wizytacyjny z roku 1687 nazywa go „starym” („antiqua”). Kościół ten, wówczas pod wezwaniem świętych Andrzeja i Jana Chrzciciela, był filią parafii w Siołkowicach. Posiadał także wieżę dołączoną do korpusu nawy (dziś jest bezwieżowy). . Od 1883 roku znów parafialny. W 1883 przeniesiony na obecne …

Read More 79. Popielów, kościół św. Andrzeja

80. Zakrzów Turawski, kościół św. św. Piotra i Pawła

Data budowy kościoła jest nieznana. Protokół wizytacyjny z roku 1679 wspomina tylko, że stała tam kaplica świątych Szymona i Judy i św. Stanisława „od niepamiątnych czasów” („ab immemorabili tempore”). Protokół z roku 1687 mówi nieco więcej: „…cały drewniany i stary, strop z desek niemalowany (…) zakrystia (…) drewniana nedawno reperowana (…) nie ma galerii w …

Read More 80. Zakrzów Turawski, kościół św. św. Piotra i Pawła