106. Gołkowice, kościół św. Jana

Istniał w średniowieczu. Od połowy XVI wieku w rękach protestantów (pastorowie ewangeliccy znani od 1627 roku). Obecny kościół zbudowany w latach 1766-67. Zrębowy, na podmurówce ceglanej. Wieża słupowa. Nawa prostokątna zbliżona do kwadratu. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; w tęczy belka z datą 1766 i literami TFK. Chór muzyczny z dekoracją rokokową i datą 1768. Na wieży …

Read More 106. Gołkowice, kościół św. Jana

107. Ligota Górna, ewangelicka kaplica cmentarna

Zbudowana w 1787 – napis na belce: „Adam Nowok Scholtz, Adam Rosenblat, Johann Drobek gerichten Johan Kabata (lub „Kabała” – przyp. MM) Zimmermann”. Zrębowa, z nadbudowaną wieżyczką szkieletową ; ambona barokowo-ludowa; epitafia drewniane, przeważnie z polskimi napisami: 1) z 1708 roku; 2) Marii Schodwozonki, córki Jana Schodwocka i Marii Lipińszczonki (1786); 3) Jana i Barbary …

Read More 107. Ligota Górna, ewangelicka kaplica cmentarna

108. Jakubowice, kościół Matki Boskiej

Zbudowany prawdopodobnie w roku 1585; odnowiony 1931. Zrębowy, na podmurówce ceglanej; wieża szkieletowa; nawa obecnie prostokątna, ustawiona poprzecznie do osi kościoła (niegdyś była kwadratowa, ale poszerzono ją o 1,5 m); prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz kościoła stropy płaskie; ołtarz regencyjny, pierwotnie ambonowy; organy klasycystyczno-ludowe (XVIII/XIX w.); anioł chrzcielny barokowy (XVIII w.); 2 krucyfiksy: 1) gotycki (ok. …

Read More 108. Jakubowice, kościół Matki Boskiej

109. Gierołcice,

Miejscowość założona ok. 1300 roku. W XV i XVI wieku dla celów sakralnych wykorzystywano kaplicę grobową rodziny Gierałtowskich. W 1560 roku została ona przejęta przez protestantów. W 1617 r. staraniem rodziny von Studnitz podniesiona do rangi kościoła filialnego. W 1694 została powiększona (zbudowana na nowo?). W r. 1813 (doba napoleońska) znajdująca się pod kościołem krypta …

Read More 109. Gierołcice,

110. Kostów,

Zbudowany w latach 1801-04; zwrócony prezbiterium w kierunku zachodnim; zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Nawa prostokątna, zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy płaskie z fasetami. W tęczy belka z napisem dotyczącym budowy. Chór muzyczny i empory 1943; wieżyczka z chorągiewką z datą 1804. Ołtarz główny z tryptykiem późnogotyckim (1519) przeniesiony 1804 z Łowkowic, odnawiany …

Read More 110. Kostów,

111. Maciejów,

Wzmiankowany 1447. W 1532 przejęty przez protestantów. Data budowy obecnego kościoła nieznana, przypuszcza się, że mógł on być zbudowany w XVI wieku, na przełomie XVI i XVII w. oraz że w 1693 roku. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym. Bezwieżowy (wieża istniała tylko do ok. 1850 roku, kiedy to została zniszczona przez burzę). Nawa prostokątna zbliżona do …

Read More 111. Maciejów,

112. Nasale, kościół św. Wawrzyńca

Kościół wzmiankowany w 1508 roku; był tu kościół drewniany zbudowany przez protestantów, rozebrany został jednak w roku 1870. na jego miejscu zbudowano kościół murowany neogotycki. Obecny drewniany kościół ewangelicki był pierwotnie katolickim i stał w miejscowości Zdziechowice (dawny powiat Olesno), skąd przeniesiony został na obecne miejsce w roku 1939. Data jego powstania w Zdziechowicach nie …

Read More 112. Nasale, kościół św. Wawrzyńca

113. Miechowa, kościół św. Jacka

Zbudowany w roku 1529 jako kaplica – mówi o tym napis na drewnianym ściągu w prezbiterium, co by mogło sugerować, że pierwotnie zbudowano jako kaplicę jedynie dzisiejsze prezbiterium – jeżeli tak, to „zbudowanie” lub „przebudowanie” kościoła w roku 1628 (z fundacji Baltazara von Frankenberg) mogło być dobudowaniem nawy. Przy okazji odnawiania w roku 1753 nadbudowano …

Read More 113. Miechowa, kościół św. Jacka

114. Proślice, kościół Najświętszego Serca Jezusa

Kościół w Proślicach istniał już w średniowieczu. W 1531 został przejęty przez protestantów (pierwszym znanym pastorem ewangelickim parafii obejmującaj kościoły w Proślicach i Miechowej był Christophorus Vulpinus w latach 1531-66, następnym Johannes Gassinius, zamordowany później podczas wojny w 1588 roku). Obecny kościół zbudowano w r. 1580; przebudowano w XVIII w; w roku 1773 kościół otrzymał …

Read More 114. Proślice, kościół Najświętszego Serca Jezusa