96. Stare Olesno, kościół św. Marii Magdaleny

Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia kościół w „Vetero Rosenberg” („Stare Olesno”) jako poświęcony św. Marii Magdalenie i św. Wacławowi informując m.in., że: „…ściany wnętrza kościoła są zdobione, przekrycie również barwne. Zakrystia drewniana dołączona do kościoła, całkowicie odnowiona (…). Wieża dzwonowa (…) zbudowana z drewna i odnowiona…”. protokół z 1687 roku wymienia kościół jak bądący …

Read More 96. Stare Olesno, kościół św. Marii Magdaleny

97. Sowczyce, kościół św. Antoniego (do 1917 roku w Łomnicy)

Przypuszcza się, że zbudowany został w 1 połowie XVII w. ; protokół wizytacyiny z 1679 r. wymienia w Łomnicy kościół drewniany św. Katarzyny, nie mający wewnątrz żadnej ozdoby, w wieży którego wisiały dwa dzwony. 8 lat później (1687) kosciół wvmieniony jest jako będący pod wezwaniem Ducha Świętego i św. Katarzyny. Przekrycie tego kościoła bylo niemalowane. …

Read More 97. Sowczyce, kościół św. Antoniego (do 1917 roku w Łomnicy)

98. Skrońsko, kościół św. Walentego i Bartłomieja

Pierwotny kościół w tym rniejscu zbudowany miał być w roku 1220; do 1575 r. pod patronatem augustianów; obecny kościół powstał prawdopodobnie XVI/XVII w.; odnawiany 1909/10; zrębowy na nowszvm podmurowaniu; wieża szkieletowa; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; wewnątrz kościoła strop płaski; na belce tęczowej napis: „AEDIFICATA MLV”. Ołtarz główny barokowy (pocz. XVIIIw.) z …

Read More 98. Skrońsko, kościół św. Walentego i Bartłomieja

99. Uszyce, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Konsekrowany został w roku 1517 (wg informacji zawartej w protokole wizytacyjnym z 1679 roku); przy okazji wizytacji został pomierzony: 29 x 10 łokci (= 18,2 x 6,3 m); był wówczas poświęcony św.św. Mateuszowi, Janowi Chrzcicieiowi, Walentemu i Barbarze; wymagał naprawy, gdyż był “ruinosa”.  Opis z następnego protokołu (1687) jest pełniejszy: “cały drewniany, stary, wilgotny, wewnątrz …

Read More 99. Uszyce, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

100. Wachów, kościół św. Wawrzyńca

W protokole wizytacyjnym z 1679 roku napisano, że stoi ”od niepamiętnych czasów” (“ab immemorabili tempore”); protokół ten podaje również wymiary kościoła: 20 x 10 łokci (= 12,6 x 6,3 m). Informuje ponadto, że przekrycie kościoła jest pomalowane i barwne, jednakże kościół jest ciemny. Wieża była oddzielona od kościoła i stała po jego południowej stronie; następny …

Read More 100. Wachów, kościół św. Wawrzyńca

101. Wędrynia, kościół św. Jana Chrzciciela

Wzmiankowany w roku 1447. W 1679 protokół wizytacyjny wymienia kościół pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Kościół ten był stary, całkowicie zrujnowany i miał zmurszałe fundamenty. Toteż wkrótce potem (XVII/XVIII w.) zbudowano na jego miejscu kościół obecny: zrębowy, wieża słupowa, zbudowana w roku 1818; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Ołtarz późnobarokowy (XVIII w.) z rzeźbami 2 …

Read More 101. Wędrynia, kościół św. Jana Chrzciciela

102. Bąków, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Zbudowany został zapewne w początkach XVI wieku (ok. 1500 roku), o czym świadczyć mogą odkryte w latach 1913 i 1957 fragmenty polichromii datowane na I oraz II połowę XVI stulecia. Od ok. 1550 do 1945 protestancki. Odnawiany w latach 1913 i 1956/57. Zrębowy, na podmurowaniu ceglanym; wieża słupowa; nawa prostokątna; prezbiterium 3-bocznie zamknięte. Wewnątrz stropy …

Read More 102. Bąków, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

103. Biskupice (k. Kluczborka), kościół św. Jana

Poewangelicki. Poprzedni kościół w tym miejscu powstał w 1567 roku, został jednak szybko zniszczony (1588) przez wojska kanclerza Jana Zamoyskiego podczas wojny przeciwko arcyksięciu Maksymilianowi von Habsburg. Obecny kościół zbudowany 1626 z fundacji Siegmunda von Heydebrandt („Sigismundo a Heidebrandt”) i Georga von Pritzelwitz przez cieślę Hansa Hase, gdy pastorem był „Joh. Victore” (napis łaciński na …

Read More 103. Biskupice (k. Kluczborka), kościół św. Jana

104. Świniary Wielkie, kościół św. Bartłomieja

Kościół wymieniony w protokołach wizytacyjnych w roku 1651. W r. 1666 wizytowany powtórnie. Protokół informuje, że ściany kościoła były wewnątrz oszalowane deskami pokrytyni polichromią; podobnie polichromowany był strop płaski. Kościół był jednak niski, a przede wszystkim zrujnowany i wymagał podparcia. Obecny kościół zbudowany 1762 (data wyryta na belce tęczowej); zrębowy, na ceglanym podmurowaniu. Wieża słupowa; …

Read More 104. Świniary Wielkie, kościół św. Bartłomieja

105. Brzezinki, kościół. Najśw. Marii Panny

Miejscowość założona została około 1250 roku przez Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą. Pierwotny kościół został przejęty w 1527 roku przez protestantów (wtedy też wymieniony został tam pierwszy pastor protestancki, Angellus). Data budowy obecnego kościoła nie jest znana, wymienia się datę 1550. Rozbudowany został w 1693 (data na belce tęczowej). Dalsza rozbudowa  w 1776 (napis na belce …

Read More 105. Brzezinki, kościół. Najśw. Marii Panny