Tag: Kościoły drewniane

1. Bielowicko, kościół św. Wawrzyńca

Zbudowany 1701 na rniejscu poprzedniego kościoła drewnianego, wymienianego w protokołach wizytacyjnych w latach 1679 i 1687/8, zrębowy z wieżą szkieletową; prezbiteriurn zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna w rzucie; w prezbiteriurn sklepienie kolebkowe, w nawie i w zakrystii stropy płaskie; kościół otoczony sobotami zamkniętymi oszalowaniem z desek.  W zachodniej części soboty wyższe.  Ołtarz główny o cechach klasycystycznych …

Read More 1. Bielowicko, kościół św. Wawrzyńca

2. Międzyrzecze, kościół św. Marcina

zbudowany 1522 (dlatego w protokole wizytacyjnym wymieniony w 1688r, jako „stary”); wielokrotnie restaurowany: 1669, 1775 (przez proboszczaa Ignacego Neumanna z Głogowa), 1869, 1906—7, 1959—60, 1964. Zrębowy z wieżą w konstrukcji szkieletowej na podmurowaniu kamiennym; prezbiteriurn zamknięte 3-bocznie; nawa kwadratowa; zakrystia murowana z cegły (1849); w nowszych latach odkryto we wnętrzu kościoła starą polichrornię, która ukryta …

Read More 2. Międzyrzecze, kościół św. Marcina

3. Mikuszowice, kościół św. Barbary

Wzmiankowany w 1581, obecny zbudowany w 1690 roku przez Piotra Piotrowskiego. Wieża dobudowana  w 1851 przez Walentego Fiaka, podwyższona  w 1870 roku.  Kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wnętrze przekryte stropami płaskirni; polichrornia barokowa wykonana w 1725 r. przez J. Mentila z Bielska (wg napisu na ścianie: „Johann Mentil …

Read More 3. Mikuszowice, kościół św. Barbary

4. Szczyrk, kościół św. Jakuba

Zbudowany 1797—1800; zrębowy z wieżą szkieletową; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; w 1933 r. usunięto ściany oddzielające nawę od wieży i zastąpiono słupami. Wewnątrz kościoła stropy płaskie. Wieżyczka sygnaturki wykonana w 1820 roku. Wyposażenie kościoła późnobarokowe, w większości są to zabytki z klasztoru Norbertanów w Nowym Sączu. Ołtarz główny – z figurami: św. Jakuba (środek), …

Read More 4. Szczyrk, kościół św. Jakuba

5. Kończyce Wielkie, kościół św. Michała Archanioła

Parafia wzmiankowana w 1335 roku – początkowo wspólna z Kończycami Małymi, gdzie też istniał kościół drewniany do r. 1713, który zbudowany został krótko wcześniej, bo w r. 1667 (wg protokołu wizytacyjnego z 1679: “denua aedificata” czyli “zbudowany na nowo”, t.zn. na miejscu poprzedniego). Podział na dwie osobne parafie nastąpił w roku 1388. Obecny kościół w …

Read More 5. Kończyce Wielkie, kościół św. Michała Archanioła

6. Istebna(Kubalonka), kościół św,Krzyża (przeniesiony 1957/8 z Przyszowic)

W protokole wizytacyjnym z 1679 r. wyrnieniony jako kaplica św, Krzyża; obecny kościół zbudowany w roku 1779; wieża nadbudowana; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wewnątrz strop płaski, jedynie w zakrystii sklepienie; wokół kościoła dach pulpitowy, przy prezbiteriurn schodzący niżej. Ołtarz główny z XVIII w..; ambona barokowa (1697); ławki z końca XVII w.

Read More 6. Istebna(Kubalonka), kościół św,Krzyża (przeniesiony 1957/8 z Przyszowic)

7. Nierodzim, kościół św, Anny

Pierwotny kościół z przełomu XVI i XII w, zbudowany przez protestantów, bezwieżowy; rozebrany w XVIII w. Obecny kościół zbudowany w roku 1769; zrębowy; wieża nadbudowana dopiero 1938 roku. Prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa prostokątna; w nawie i zakrystii strop, w prezbiterium sklepienie kolebkowe; wspólny dach nad nawą i prezbiterium; kościół otoczony dachem pulpitowym. Ołtarz główny późnobarokowy …

Read More 7. Nierodzim, kościół św, Anny

8. Zamarski, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

Pierwotny kościół prawdppodobnie z XV w.(spalony ok. 1585 roku); od I połowy XVI w. do 1654 w rękach protestantów. Obecny kościół zbudowany w roku 1731, wieża starsza (XVI w.) odbudowana po spaleniu w 1585 r. Kościół zrębowy na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; nad nawą, prezbiteriuin i zakrystią wspólny dach. Wewnątrz …

Read More 8. Zamarski, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

9. Kaczyce, kościół św.Krzyża (do 1972 św.Bartłomieja), przeniesiony w 1972 roku z Ruptawy

Nazwa Ruptawa pojawia się ok. 1500 r., kościól wymieniony w l447 roku; obecny zbudowny w roku 1620; zrębowy na podmurowaniu kamiennym, wieża szkieletowa; wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1652, 1679 i 1688.  Wieża najprawdopodobniej młodsza ad samego kościoła, gdyż w protokołach wyrnieniona w 1688 r. jako nowa; prezbiterium zarnknięte 5-bocznie; nawa prostokątna; kościół otoczony …

Read More 9. Kaczyce, kościół św.Krzyża (do 1972 św.Bartłomieja), przeniesiony w 1972 roku z Ruptawy

11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)

Miejscowość Jedłownik pawstała prawdopodobnie w XIII w., parafia wymieniona w r. 1447. Obecny kościół powstal prawdopodobnie około połowy.XVII wieku; protokół wizytacyjny z 1679 roku informuje, że wymieniono stare fundamenty z przyciesi dębowych na nowe; kościół odrestaurowany i przebudowany w 1888 roku. zrębowy, na podrnurówce ceglanej, wieża szkieletowa; obecnie wieża dołącznna do nawy, w 1652 r. …

Read More 11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)