Tag: Kościoły drewniane

23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

Wzmiankowany w roku 1326; w roku 1628.kościół w Miedźnej wizytoweny wraz z kościołem, w Grzawie przez protestanekiego dziekana pszczyńskiego, Johannesa Hoffmanna (p. charakterystyka k. w Grzawie); obecny kościół zbudowany w XVII wieku; powiększony ku zachodowi w XVIII wieku; konstrukcja ścian kościoła zrębowa, wieża słupowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; nawa – wydłużony prostokąt; w prezbiterium sklepienie …

Read More 23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny

Wymieniony w roku 1535; XI/XVII. w. w rękach protestantów; 1654 odzyskany przez katolików; obecny kościół zbudoweny 1675 (cieśle: A. Werner i B. Duda) z pieniędzy kościelnych, przy czym drewno i transport zapewnił kolator (protok. wizyt. z 1679 i 1688); protokół z 1679 wspomina ponadto, że wieża jest oddalona od kościoła (”aliquantum ab ecclesia remota”), później …

Read More 24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny

25. Wielopole k. Rybnika, kościól Matki Boskiej Szkaplerznej (wcześniej św, Katarzyny, do 1976 w Gierałtowicach)

Wzmiankowany w roku 1555; parafia wymieniona 1447; obecny kościół zbud. 1554 z fundacji Stanisława Dąbrówki; miał zostać 1676 odnowiony, ale zrobiono to chyba niezbyt dokładnie, gdyż protokół wizytacyjny z 1679 r. utrzymuje, że ławki są w złym stanie („scamna diruta aut destructa”). Protokół ten podaje też wymiary kościoła: 33 x 16 łokci (20,7 x 10 …

Read More 25. Wielopole k. Rybnika, kościól Matki Boskiej Szkaplerznej (wcześniej św, Katarzyny, do 1976 w Gierałtowicach)

26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1326. Kościół w XVI wieku w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1628 przez protestanckiego dziekana z Pszczyny, Johannesa Hoffmanna, który pisze, że w „Teutsch Weichsell” (czyli w „Wiśle Niemieckiej” – niem. nazwa Wisły Małej) stoi „dobrze zbudowany kościół, w nim są 3 dzwony”. Obecny kościół zbudowany w latach …

Read More 26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

28. Rybnik, kościół św. Wawrzyńca ( do 1974r. w Boguszowicach)

Wymieniono Boguszowice jako osadę ok. 1505 roku; parafia wzmiankowana w roku 1555; do r.1810 należała do klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich; poprzedni kościół wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1652, 1679 i 1688; miał wymiary 27 x 16 łokci (=16,96 x 10 rn), miał 5 okien i 2 wejścia. Posiadał wieżę i otoczony był sobotami …

Read More 28. Rybnik, kościół św. Wawrzyńca ( do 1974r. w Boguszowicach)

30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

Parafia miała tu istnieć już ok. 1300 roku (t.j. jeszcze w Leszczynach). Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1447. Obecny kościół zbudowany przez cieślę Jana Ozgę w 1606 roku, z fundacji Bernharda i Kathariny Spieglów (których inicjały BS i KS wraz z herbami umieszczono w predelli ołtarza głównego). Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia polichromię …

Read More 30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

32. Wilcza Górna, kościół św. Mikołaja

Pierwszy kościół był tu wzniesiony w roku 1480; od tamtej pory kościół w Wilczy Górnej był zawsze filią kościoła w Pilchowicach (również drewnianego, przeniesionego później, w 1800 roku do Gorzyc i rozebranego w 1839 roku) aż do podziału Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy w 1922 roku. Od tego momentu jest samodzielną parafią. „Poprzednik” obecnego …

Read More 32. Wilcza Górna, kościół św. Mikołaja

33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)

W 1305 r. proboszcz z Raciborza, Giselher, na polecenie biskupa wrocławskiego Henryka buduje kościół we wsi Major Syrena (Syrynia); kościół ten poświęcony został  w 1306 r. przez biskupa sufragana Mikołaja von Strachwitz; stał się kościołem filialnym parafii św. Marii Magdaleny w Lubomii. Obecny kościół. zbudowany został w r. 1510; początkowo nie posiadał wieży, którą dobudowano …

Read More 33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)