3. Mikuszowice, kościół św. Barbary

Wzmiankowany w 1581, obecny zbudowany w 1690 roku przez Piotra Piotrowskiego. Wieża dobudowana  w 1851 przez Walentego Fiaka, podwyższona  w 1870 roku.  Kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wnętrze przekryte stropami płaskirni; polichrornia barokowa wykonana w 1725 r. przez J. Mentila z Bielska (wg napisu na ścianie: „Johann Mentil Bl” ).
W ołtarzu głównym: obraz św. Barbary, barokowy; fragmenty późnorenesansowe (w.XVII) m.in. z obrazami św. Barbary i św. Katarzyny, św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa. Posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiém (ok.1420-30).  Tabernakulum rokokowe z kościoła wilkowickiego.
Kościół otoczony od południa, wschodu i północy sobotami, pierwotnie otwartymi, od 1885 zamknięymi oszalowaniem z desek.

Leave a Reply