2. Międzyrzecze, kościół św. Marcina

zbudowany 1522 (dlatego w protokole wizytacyjnym wymieniony w 1688r, jako „stary”); wielokrotnie restaurowany: 1669, 1775 (przez proboszczaa Ignacego Neumanna z Głogowa), 1869, 1906—7, 1959—60, 1964.
Zrębowy z wieżą w konstrukcji szkieletowej na podmurowaniu kamiennym; prezbiteriurn zamknięte 3-bocznie; nawa kwadratowa; zakrystia murowana z cegły (1849); w nowszych latach odkryto we wnętrzu kościoła starą polichrornię, która ukryta była pod oszalowaniern z desek.
W nawie i prezbiteriurn stropy płaskie z wydatnyrni fasetami.
Ołtarze: główny – rokokowy (1765), odnowiony przez A.Knoppa (1869); boczny lewy – późobarokowy (1715) z obrazem św,Józefa z Dzieciątkiem; boczny prawy – późnobarokowy (1740) z obrazami Jana Nepomucena i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obydwa ołtarze boczne odnowione przez Leonarda Buczkowskiego (1895).
Stalle późnogotyckie (XVI w.).  Grób z drewnianą postacią Chrystusa (klasycystyczny,  wykonany w 1834 roku w Monachium); cztery kwatery tryptyku, późnogotyckie,(koniec XV w.); obraz przedstawiający Ukrzyżowanie (XVII w.).

Leave a Reply