Author: monio

30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

Parafia miała tu istnieć już ok. 1300 roku (t.j. jeszcze w Leszczynach). Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1447. Obecny kościół zbudowany przez cieślę Jana Ozgę w 1606 roku, z fundacji Bernharda i Kathariny Spieglów (których inicjały BS i KS wraz z herbami umieszczono w predelli ołtarza głównego). Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia polichromię …

Read More 30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

31. Kłokocin, kościół św. Józefa (do 1971 roku w Nieboczowach), od 1995 w WPKiW w Chorzowie

Wymieniony jako kaplica w 1380 i 1416 roku; obecny kościół zbudowany w XVIII wieku (1791). Wg kroniki parafialnej, fundatorem kościoła miała być rodzina Zdrzałków. O ewentualnym poprzednim kościele w Nieboczowach nie ma informacji w protokołach wizytacyjnych z XVII wieku. W kościele miał się znajdować obraz ołtarzowy przedstawiający św. Józefa. Podarować go miał, wraz ze złotą …

Read More 31. Kłokocin, kościół św. Józefa (do 1971 roku w Nieboczowach), od 1995 w WPKiW w Chorzowie

32. Wilcza Górna, kościół św. Mikołaja

Pierwszy kościół był tu wzniesiony w roku 1480; od tamtej pory kościół w Wilczy Górnej był zawsze filią kościoła w Pilchowicach (również drewnianego, przeniesionego później, w 1800 roku do Gorzyc i rozebranego w 1839 roku) aż do podziału Górnego Śląska pomiędzy Polskę i Niemcy w 1922 roku. Od tego momentu jest samodzielną parafią. „Poprzednik” obecnego …

Read More 32. Wilcza Górna, kościół św. Mikołaja

33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)

W 1305 r. proboszcz z Raciborza, Giselher, na polecenie biskupa wrocławskiego Henryka buduje kościół we wsi Major Syrena (Syrynia); kościół ten poświęcony został  w 1306 r. przez biskupa sufragana Mikołaja von Strachwitz; stał się kościołem filialnym parafii św. Marii Magdaleny w Lubomii. Obecny kościół. zbudowany został w r. 1510; początkowo nie posiadał wieży, którą dobudowano …

Read More 33. Katowice, kościół św. Michała (do 1938 roku w Syryni)

34. Chorzów, kościół św. Wawrzyńca (do 1936 r. w Knurowie)

Knurów wymieniony po raz pierwszy w roku 1305 (w “Liber fundationis episcopatus wratislaviensis”); parafia wzmiankowana 1447 (w “Registrum denarii St.Petri”); protokół wizytacyjny z 1679 r. wymienia datę budowy kościoła obecnego: 1599; protokól ten podaje również wymiary kościoła: 27,5 x 14 łokci (= 17,24 x 8,79 m); wieża zbudowana później; kościół zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3—bocznie …

Read More 34. Chorzów, kościół św. Wawrzyńca (do 1936 r. w Knurowie)

35. Miasteczko Śląskie, kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP

Zbudowany w roku 1666; konsekrowany 1670; restaurowany 1927—28 i 1955—56; zrębowy, na podmurówce kamiennej, wieża szkieletowa osobno stojąca; prezbiterium zamknięte 3-bocznie; nawa prostokątna; w prezbiterium sklepienie kolebkowe, w nawie strop; w nawie na północnej ścianie napis odnoszący się do budowy kościoła w 1666 r.; w prezbiterium napis odnoszcy się do zarazy 1707-8; zachowane fragmenty polichromii …

Read More 35. Miasteczko Śląskie, kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP

36. Boronów, kościół Matki Boskiej Różańcowej (dawniej św. Andrzeja)

Zbudowany 1611; zrębowy, na planie krzyża greckiego, na podmurówce kamiennej; 2 kaplice i prezbiterium zamknięte 3-bocznie; wewnątrz stropy płaskie; pod kaplicą północną krypta grobowa; polichromia kościoła wyk. 1890 przez braci Kurde; w prezbiterium i kaplicach boazeria późnorenesansowa (1 ćw. XVII w.); ołtarz główny – późnorenesansowy (1 ćw. XVII w.); ołtarze boczne: lewy – późnorenesansowy (1 …

Read More 36. Boronów, kościół Matki Boskiej Różańcowej (dawniej św. Andrzeja)

37. Brusiek, kościół św. Jana Chrzciciela

Zbudowany w II połowie XVII wieku, prawdopodobnie na miejscu poprzedniego; odnowiony ok. 1930 r.; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; wewnątrz stropy płaskie; kościół posiadał polichromię szablonowq, wykonaną w r. 1693, sygnowaną przez Wawrzyńca Grochowskiego: “LORENC GROHOWSKY MALER 1693”

Read More 37. Brusiek, kościół św. Jana Chrzciciela

38. Ciasna, kościół św. Trójcy (do 1934 r. w Bodzanowicach). Nieistniejący

Kościół zbudowany we wsi “Bodzanowic” w 1679 r. pod wezwaniem Narodzenia Najśw.Marii Panny, co potwierdzają protokoły wizytacyjne z lat 1679 i 1687, w czasie, gdy proboszczem był tam “Franciscus Slimonski”; protokół z 1679 r. podaje wymiary kościoła w łokciach: 30 x 15 (= 18,84 x 9,42 rn); protokół następny opisuje kościół dokladniej:  ”…po zmurszałyrn starym …

Read More 38. Ciasna, kościół św. Trójcy (do 1934 r. w Bodzanowicach). Nieistniejący