Author: monio

C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François (1896)

In the most recent Part 6 of our series on the life of Jeanne d’Arc we mentioned a book published in 1896 by C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François”. As we were unable to find the book in it’s electronic version online, we decided to do what we have never done before …

Read More C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François (1896)

Tajemnice życia Joanny d’Arc. Część 6: Czynniki religijne

Niniejszy tekst jest bardzo długi i złożony. Nie jesteśmy do końca z niego zadowoleni i jest niewykluczone, że będzie on ulegać zmianie w miarę naszych poszerzających się studiów nad Joanną d’Arc. Materiał zebrany i przestudiowany przez nas miał nam dopomóc w doszukaniu się realiów religijnych, w których Joanna została wychowana i przygotowana do swej misji …

Read More Tajemnice życia Joanny d’Arc. Część 6: Czynniki religijne

“Antysemityzm” i inne pojęcia

Czym jest antysemityzm? Czy istnieje jakakolwiek precyzyjna definicja tego terminu? Kto jest a kto nie jest antysemitą? Dlaczego istnieje taka różnica w ocenie i kategoryzacji w naszych codziennych debatach, gdy chodzi o tę kwestię? Jak sami widzimy, są ludzie, których stanowisko można nazwać „jednowymiarowym”: to ci, dla których każda krytyka Żydów, a szczególnie krytyka intensywna …

Read More “Antysemityzm” i inne pojęcia

Pomerania and Silesia – a response to a publication by “Justice For Germans”

On 6 September 2013 a submission “An expelled German family visits the occupied German province of Pomerania” by Pablo von Koeller was presented on the site of Justice For Germans. The letter reminds me of my own impressions, both from Pomerania (Polish: “Pomorze”) and – even more prominently – from Upper Silesia, where I grew …

Read More Pomerania and Silesia – a response to a publication by “Justice For Germans”