Tag: Kościoły drewniane

Grupa śląskich kościołów drewnianych. Jej geneza i cechy ogólne. Część 2

Dachy, więźby, przekrycia Śląskie kościoły drewniane posiadają dachy krokwiowe, zarówno w prostszej konstrukcji jętkowej jak i w bardziej skomplikowanej storczykowej czy stolcowej. Dachy takie stanowią tu element konstrukcji szkieletowej w przeciwieństwie do wieńcowej z reguły konstrukcji ścian. Te elementy szkieletowe zostały bez wątpienia przejęte w Europie ze sztuki ciesielskiej Zachodu, w naszym zaś wypadku głównie …

Read More Grupa śląskich kościołów drewnianych. Jej geneza i cechy ogólne. Część 2

Grupa śląskich kościołów drewnianych. Jej geneza i cechy ogólne

Liczebność Na Śląsku drewnianych budowli sakralnych było swego czasu bardzo dużo, przy czym jednak od początku dała się zauważyć nierównomierność ich rozmieszczenia w poszczególnych częściach regionu. Uzależnione było to w przeważającej mierze od czynników naturalnych, czyli w tym wypadku od bogactwa lub ubóstwa lasów, gliny i kamienia. Te bowiem trzy surowce: drewno, glina i kamień …

Read More Grupa śląskich kościołów drewnianych. Jej geneza i cechy ogólne

Wprowadzenie

Kościoły drewniane Śląska, zwłaszcza Górnego, na którym mieszkałem 28 lat, były dla mnie niegdyś czymś niemalże powszednim. Mieszkałem bardzo blisko jednego z nich – kościoła św. Michała w Katowicach – i za każdym razem, udając się z południowych dzielnic miasta do jego centrum, mijałem go, obojętnie czy na piechotę, tramwajem, rowerem czy samochodem. Nie wzbudzał …

Read More Wprowadzenie

Kościoły drewniane – Wyjaśnienie ważniejszych pojęć występujących w tekstach

Konstrukcja zrębowa: konstrukcja, w której ściany wznoszone są z bierwion (belek) układanych jedno na drugim i łączonych w narożnikach węgłami, to znaczy skrzyżowaniami zapobiegającymi rozsunięciu się belek. Konstrukcja sumikowo-łątkowa: konstrukcja, w której ściany wznoszone są z pionowych słupów (łątek) posiadających wyżłobienia, w które wpuszcza się poziome belki zwane sumikami. Konstrukcja szkieletowa (fachwerkowa): konstrukcja, w której …

Read More Kościoły drewniane – Wyjaśnienie ważniejszych pojęć występujących w tekstach

Archiwalne teksty protokołów wizytacyjnych diecezji wrocławskiej

Zachowane do naszych czasów protokoły wizytacyjne diecezji wrocławskiej pochodzą z końca XVI wieku oraz z XVII i XVIII w. Spośród badaczy historii drewnianych kościołów górnośląskich najobficiej korzystał z nich Herbert Dienwiebel (“Oberschlesische Schrotholzkirchen”, Breslau 1938). Część z nich została zresztą wydana drukiem w początkach XX stulecia w opracowaniu Josefa Jungnitza („Visitationsberichte der Diőzese Breslau” Breslau …

Read More Archiwalne teksty protokołów wizytacyjnych diecezji wrocławskiej

Kościoły drewniane – Bibliografia

1)    Bastrzykowski Aleksander, „Zabytki kościelnego budownictwa drzewnego w diecezji sandomierskiej”.       Warszawa 1930 2)    Baumgarten Karl, “Das Deutsche Bauernhaus”, Berlin (Ost) 1980 3)    Brykowski Ryszard. “Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku”, Wrocław 1981 4)     Brykowski Ryszard, Kornecki Marian. „Drewniane kościoły w Małopolsce Południowej”, Wrocław 1984 5)     Burgemeister Ludwig, „Bericht des Provinzial – Konservators der Kunstdenkmäler …

Read More Kościoły drewniane – Bibliografia

Wykaz śląskich kościołów drewnianych

Wykaz śląskich kościołów drewnianych Bielowicko, św. Wawrzyniec, 1701 Międzyrzecze, św. Marcin, 1522 Mikuszowice, św. Barbara, 1690, wieża 1851 Szczyrk, św. Nepomucen, 1797-1800 Kończyce Wielkie, św. Michał, 1777, wieża 1751 Istebna, św. Krzyż, 1779 (przeniesiony 1958 z Przyszowic) Nierodzim, św. Anna, 1769 Zamarski, Najśw. Serce Jezusa, 1731, wieża XVI w. Kaczyce, św. Krzyż, 1620, wieża II …

Read More Wykaz śląskich kościołów drewnianych