Najpiękniejsza szkoła Katowic

aulaP1050318

DIE SCHŐNSTE SCHULE VON KATTOWITZ

„Das Städtische Gymnasium zu Kattowitz” wurde schon in Jahre 1871 von der Stadtverwaltung gegrűndet. Später, im Jahre 1898 der Architekt Josef Perzik entwarf das heutige Schulgebäude, das im 1900 (das Datum am Giebel “1899”) am Thile-Winkler- Platz fertiggestellt worden war und ist auf dem Stadtplan von Kattowitz aus dem Jahre 1913 deutlich gezeigt   http://www.grytzka-genealogie.de/home_kattowitz.htm

Thile-Winkler-Platz war von Teichstraβe, Kurfűrstenstraβe, Schillerstraβe und August-Schneider-Straβe umgeben (die heutigen Straβennamen sind: Stawowa, Skargi, Słowackiego und Mickiewicza).

Die Schule wurde im neo-gothischem Stil gebaut und bildete damals, zusammen mit der jűdischen Synagoge und dem städtischem Bad in August-Schneider-Straβe (heut. “Mickiewicz-Straβe”) eine architektonische Einheit http://gu.us.edu.pl/node/243041

Als sich später herausstellen sollte, das Gymnasiumsgebäude war allzu klein um den Anforderungen gerecht zu werden, deshalb wurde der zusätzliche Flűgel in Schillerstraβe (heut. “Słowacki-Straβe”) angebaut, wodurch auch die Verbindung mit dem existierenden Turnsaalgebäude erlangt worden war.

Und in dieser Gestalt kann man die Schule noch heute finden.
Facebook:  http://www.facebook.com/groups/MickiewiczA/

WERSJA POLSKA

2elew“Gimnazjum Miejske w Katowicach” („Das Städtische Gymnasium zu Kattowitz”) założone zostało przez Zarząd Miasta już w roku 1871. Później, w roku 1898 architekt Józef Perzik zaprojektował obecny budynek szkolny, który został zbudowany w roku 1900 (data na ścianie szczytowej “1899”) na Thile-Winkler- Platz i który jest też wyraźnie widoczny na planie Katowic z roku 1913 http://www.grytzka-genealogie.de/home_kattowitz.htm

Thile-Winkler-Platz znajdował się pomiędzy Teichstraβe, Kurfűrstenstraβe, Schillerstraβe und August-Schneider-Straβe umgeben (czyli dzisiejszych ulic: Stawowej, Skargi, Słowackiego i Mickiewicza).

Szkoła zbudowana została w stylu neogotyckim i tworzyła wówczas przy August-Schneider-Straβe (czyli dzisiejszej ulicy Mickiewicza) jedną kompozycję architektoniczną wraz z żydowską synagogą oraz budynkiem łaźni miejskiej http://gu.us.edu.pl/node/243041

Jak się później miało okazać, budynek gimnazjum był zdecydowanie za mały, by sprostać wymaganiom, toteż wzdłuż Schillerstraβe (czyli dzisiejszej ul. Słowackiego) dobudowano dodatkowe skrzydło, przy czym osiągnięto także połączenie z istniejącym budynkiem sali gimnastycznej.

I to w tym kształcie szkoła oglądana jest również obecnie.
Facebook:  http://www.facebook.com/groups/MickiewiczA/

1 Comment

  1. Anna Kozielec

    No prosze, dopiero dzis dowiedzialam sie o historii naszej szkoly… Strone o drewnianych kosciolkach, ktore bardzo lubie, zwlaszcza perelke Swietego Michala w parku Kosciuszki widzialam !
    Pozdrawiam serdecznie i gratuluje ciekawej i ladnej strony internetowej

Leave a Reply