Category: Uncategorized

Pożar katowickiej synagogi, 8 września 1939 – podsumowanie

O tym, że oficjalna teza, ukuta jeszcze w 1949 roku, o podpaleniu synagogi katowickiej przy pomocy beczek z benzyną oraz ze smołą, jest całkowicie oderwana od rzeczywistości, ba, nawet od jakiegokolwiek choćby prawdopodobieństwa, świadczą jednoznacznie archiwalne fotografie owej spalonej synagogi. Cechą charakterystyczną palenia się benzyny – czy jakichkolwiek innych paliw petrochemicznych, w tym diesli, jest …

Read More Pożar katowickiej synagogi, 8 września 1939 – podsumowanie

Henryk Urbański 1959 – 2010

Ze smutkiem powiadamiam, już po raz kolejny, tym razem z tego miejsca, o przedwczesnej śmierci naszego drogiego kolegi licealnego, Henryka Urbańskiego. Wychowanek III Liceum Ogólnokstałcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, aktywny członek wspólnoty parafialnej Koscioła Mariackiego w Katowicach, absolwent Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (najpierw w Krakowie, następnie w Katowicach) był powszechnie lubiany chyba przez wszystkich, …

Read More Henryk Urbański 1959 – 2010