Category: Śląskie Kościoły Drewniane

21. Grzawa, kościół św. Jana Chrzciciela

Zbudowany zapewne na początku XVI w.; w okresie od 1580 do 1651 pozostawał w rękach protestantów; w 1628 r. kościół w Grzawie był (wraz z kościołem w Miedźnej) wizytowany przez pszczyńskiego dziekana protestanckjego, ks. Johannesa Hoffmanna. Fragment protokołu przezeń napisanego cytujemy poniżej*. W 1651 r. kościół został odzyskany przez katolików; przebudowany w roku 1690; zrębowy, …

Read More 21. Grzawa, kościół św. Jana Chrzciciela

22. Łąka, kościół św. Mikołaja

Wzmiankowanv  w roku 1449; od roku 1570 w rękach protestantów; w 1623 r, kościół był wizytowany przez protestanckiego dziekana pszczyńsktego Johannesa Hoffmanna, który odnotował, że “W Łące jest dobrze zbudowany ładny kościół, w nim są 3 dzwony.”, W protokole odnotowano też, że proboszczem był tam wówczas „Johan Laβitius” (gdzie indziej wymieniony jako “Joannes Laβitius vel …

Read More 22. Łąka, kościół św. Mikołaja

23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

Wzmiankowany w roku 1326; w roku 1628.kościół w Miedźnej wizytoweny wraz z kościołem, w Grzawie przez protestanekiego dziekana pszczyńskiego, Johannesa Hoffmanna (p. charakterystyka k. w Grzawie); obecny kościół zbudowany w XVII wieku; powiększony ku zachodowi w XVIII wieku; konstrukcja ścian kościoła zrębowa, wieża słupowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; nawa – wydłużony prostokąt; w prezbiterium sklepienie …

Read More 23. Miedźna, kościół św. Klemensa Papieża

24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny

Wymieniony w roku 1535; XI/XVII. w. w rękach protestantów; 1654 odzyskany przez katolików; obecny kościół zbudoweny 1675 (cieśle: A. Werner i B. Duda) z pieniędzy kościelnych, przy czym drewno i transport zapewnił kolator (protok. wizyt. z 1679 i 1688); protokół z 1679 wspomina ponadto, że wieża jest oddalona od kościoła (”aliquantum ab ecclesia remota”), później …

Read More 24. Pielgrzymowice ,kościół św. Katarzyny

25. Wielopole k. Rybnika, kościól Matki Boskiej Szkaplerznej (wcześniej św, Katarzyny, do 1976 w Gierałtowicach)

Wzmiankowany w roku 1555; parafia wymieniona 1447; obecny kościół zbud. 1554 z fundacji Stanisława Dąbrówki; miał zostać 1676 odnowiony, ale zrobiono to chyba niezbyt dokładnie, gdyż protokół wizytacyjny z 1679 r. utrzymuje, że ławki są w złym stanie („scamna diruta aut destructa”). Protokół ten podaje też wymiary kościoła: 33 x 16 łokci (20,7 x 10 …

Read More 25. Wielopole k. Rybnika, kościól Matki Boskiej Szkaplerznej (wcześniej św, Katarzyny, do 1976 w Gierałtowicach)

26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1326. Kościół w XVI wieku w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1628 przez protestanckiego dziekana z Pszczyny, Johannesa Hoffmanna, który pisze, że w „Teutsch Weichsell” (czyli w „Wiśle Niemieckiej” – niem. nazwa Wisły Małej) stoi „dobrze zbudowany kościół, w nim są 3 dzwony”. Obecny kościół zbudowany w latach …

Read More 26. Wisła Mała, kościół św.Jakuba (niegdyś: Narodzenia Matki Boskiej)

28. Rybnik, kościół św. Wawrzyńca ( do 1974r. w Boguszowicach)

Wymieniono Boguszowice jako osadę ok. 1505 roku; parafia wzmiankowana w roku 1555; do r.1810 należała do klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich; poprzedni kościół wymieniony w protokołach wizytacyjnych z lat 1652, 1679 i 1688; miał wymiary 27 x 16 łokci (=16,96 x 10 rn), miał 5 okien i 2 wejścia. Posiadał wieżę i otoczony był sobotami …

Read More 28. Rybnik, kościół św. Wawrzyńca ( do 1974r. w Boguszowicach)

30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)

Parafia miała tu istnieć już ok. 1300 roku (t.j. jeszcze w Leszczynach). Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1447. Obecny kościół zbudowany przez cieślę Jana Ozgę w 1606 roku, z fundacji Bernharda i Kathariny Spieglów (których inicjały BS i KS wraz z herbami umieszczono w predelli ołtarza głównego). Protokół wizytacyjny z 1679 roku wymienia polichromię …

Read More 30. Palowice, kościół Świętej Trójcy (do 1981 roku w Leszczynach)