Category: Śląskie Kościoły Drewniane

11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)

Miejscowość Jedłownik pawstała prawdopodobnie w XIII w., parafia wymieniona w r. 1447. Obecny kościół powstal prawdopodobnie około połowy.XVII wieku; protokół wizytacyjny z 1679 roku informuje, że wymieniono stare fundamenty z przyciesi dębowych na nowe; kościół odrestaurowany i przebudowany w 1888 roku. zrębowy, na podrnurówce ceglanej, wieża szkieletowa; obecnie wieża dołącznna do nawy, w 1652 r. …

Read More 11. Jastrzębie, kościół św. Barbary (przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika)

13. Łaziska, kościół Wszystkich Świętych

Miejscowość wymieniona już w 1229 r.; kościól był filią kościoła w Godowie; obecny k. zbudowany w roku 1579 na rniejscu poprzedniego; wielokrotnie odnawiany (m.in, 1679, 1756 i XIXw.); zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte 5-bocznie; nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; zakrystia murowana (1871) w miejsce poprzedniej, drewnianej; zachodnia ściana nawy wycięta dla powiększenia nawy o pomieszczenia …

Read More 13. Łaziska, kościół Wszystkich Świętych

14. Połomia, kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (zachowana jedynie wieża, wbudowana w nowy kościół w Wiśle-Głębcach)

Miejscowość Połomia wymieniona raz pierwszy około 1500 r.; parafia wymieniona w 1447 r. późniejszy kościół zbudowany w roku 1575; początkowo wieża stała osobno (inforrnacja z protokołu wizytacyjnego z 1652 r.); prezbiteriurn było zarnknięte 3-bocznie; nawa była prostokątna; wnętrze posiadało stropy płaskie; kościół otoczony był bardzo wydatnyrni daszkami ochronnyrni, wymienionymi już w protokole wizytacyjnym z 1688 …

Read More 14. Połomia, kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (zachowana jedynie wieża, wbudowana w nowy kościół w Wiśle-Głębcach)

15. Gołkowice, kościół św. Anny

Miejscowość wymieniona po raz pierwszy w roku 1223; kościół wymieniony w protokole wizytacyjnym w 1688 r. jako nowa kaplica (”capella nova”) drewniana, bez wieży, a jedynie z wieżyczką sygnaturki na dachu. Restaurowano ją w 1746 r. na koszt właściciela wsi, Rudolfa Czelesty. Obecny kościól zbudowany  w roku 1878 w konstrukcji szkieletowej; częściowo otoczony sobotarni; prezbiteriurn …

Read More 15. Gołkowice, kościół św. Anny

16. Bieruń Stary, kościół św. Walentego

Zbudowany prawdopodobnie pomiędzy 1598 a 1628 r.; odnawiany w 1678, 1725, 1762, 1768, 1776, 1843, 1845, 1859, 1941-4. Zrębowy, na podmurówce kamiennej,i ceglanej (1910); kruchta szkieletowa; prezbiteriurn 3-bocznie zamknięte; w prezbiteriurn sklepienie, w zakrystii, nawie i kruchcie stropy; Ołtarz główny – w dolnej części wczesnobarokowy (ok. poł. XVII w.), w górnej późnobarokowy (ok. 1725 r.- …

Read More 16. Bieruń Stary, kościół św. Walentego

17. Borowa Wieś, kościół św. Mikołaja (do 1938 roku w Przyszowicach)

Kościół wymieniony w roku 1335; wg prtokołów wizytacyjnych z lat 1679 i 1688 był tam kościół murowany (wymiary 30 x 14  łokci, t.j.18,84 x 8,79 m), ale w 1688 r. był już zrujnowany i opuszczony; obecny kościół zbudowany 1720 lub 1737; zrębowy, na padmurowaniu, wieża szkieletowa. Prezbiterium 3-bocznie zamkniçte; nawa prostokątna; od strony południowej przylega …

Read More 17. Borowa Wieś, kościół św. Mikołaja (do 1938 roku w Przyszowicach)

18. Paniowy, kościół świętych Piotra i Pawła

Kościół parafialny wzmiankowany 1325; od XVII w. filialny; 1570—1630 w rękach protestantów; wymieniony 1679 i 1688 w protokołach wizytacyjnych – był cały drewniany( “tota lignea”) z wieżą przyłączoną do korpusu nawy i z drewnianą , ciemną w środku zakrystią (“sacristia lignea obscura”). Obecny kościół zbudowany w roku 1757; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium 3-bocznie zamknięte; nawa …

Read More 18. Paniowy, kościół świętych Piotra i Pawła

19. Ćwiklice, kościół św. Marcina

Wymieniony w roku 1326, obecny zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku; przebudowany w XVIII w. i XIX/XX wieku; zrębowy, wieża szkieletowa; prezbiterium zamknięte ścianą prostą; dawna zakrystia od północy(obecnie kruchta), nowa zakrystia od południa, szkieletowa nawa prostokątna zbliżona do kwadratu; od południa nawy późniejsza kaplica;wnętrze przekryte obecnie stropami płaskimi ( w prezbiterium na ściane …

Read More 19. Ćwiklice, kościół św. Marcina

20. Góra, kościół św. Barbary

W 1525 r. dokumenty mówiły o istnieniu stawów należących do kościoła w Górze; obecny kościół zbudowany prawdopodobnie w II połowie XVI wieku; w latach 1580-1628 w rękach protestantów; w 1596 roku właściciel Góry, Grygier Blauck zobligował swego stryja Antoniego, by przeznaczył 100 talarów na remont kościoła. W 1628 roku kościół wizytowany był przez ewangelickiego dziekana …

Read More 20. Góra, kościół św. Barbary