Category: Śląskie Kościoły Drewniane

130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

Miejscowość wzmiankowana w 1305; kościół wymieniony po raz pierwszy w 1376; w latach 1560-1653 w rękach protestantów. Wizytowany w roku 1666; protokół pozostawia o nim informację, że był on (wówczas jeszcze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła) „drewniany z dachem całkiem potarganym, strop bliski rujnacji (…) wieża drewniana, niedawno w znacznej mierze odnowiona (…) zakrystia …

Read More 130. Chełstów Wielki, kościół św. Idziego

131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Miejscowość wzmiankowana w roku 1225; pierwszy kościół zbudowano tam w roku 1500 (według nieistniejącego już napisu na belce nad drzwiami); obecny kościół zbudowano prawdopodobnie w II połowie XVII wieku, wymienia się datę 1655 jako datę budowy. Nie jest to wykluczone, zwłaszcza że protokół wizytacyjny z roku 1666 wymienia w Grabownie Małym kościół „…niedawno zbudowany z …

Read More 131. Grabowno Małe, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

133. Giżyn, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Pierwsza wzmianka o wsi z 19 marca 1267, kiedy to papież Klemens IV potwierdza własność klasztoru w Trzebnicy, m.in. wieś GISIN (Giżyn); 12 czerwca 1423 wymieniony zostaje z imienia proboszcz z Giżyna, Joannes. Z roku 1787 pochodzi informacja, że duszpasterstwu luterańskiemu w Giżynie podlegają luteranie z Góry i Chróściny, kościół pozostaje w rękach protestantów do …

Read More 133. Giżyn, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

134. Kamieńczyk, kościół św. Mikołaja

Miejscowość założona 1564; kościół zbudowany 1710; restaurowany 1934. Zrębowy, wieża szkieletowa; zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta z 3-bocznym zamknięciem. Polichromia wykonana w 1734 roku przez malarza z Pragi (A.F.V. – prawdopodobnie Anton Ferdinand Veit). Ołtarz główny rokokowy (1720); ambona późnobarokowa z roku 1734 (napis „1734 Anton …mőrz”). Empory polichromowane (pocz. XVIII w.); rzeźby barokowe (ok. …

Read More 134. Kamieńczyk, kościół św. Mikołaja

135. Nowa Bystrzyca, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

Miejscowość wzmiankowana 1412; w roku 1699 zbudowano tu kaplicę; w 1726 roku na miejscu tej kaplicy wzniesiono kościół przedpogrzebowy; przebudowany on został w 1923 roku (wieża na sygnaturkę); restaurowany 1962. Zrębowy, na podmurowaniu kamiennym; nawa prostokątna (10,48 x 9 m); prezbiterium prostokątne zamknięte ścianą prostą; wewnątrz stropy (w prezbiterium wyższy). Ołtarz łówny barokowy (I poł. …

Read More 135. Nowa Bystrzyca, kościół Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny

136. Zalesie, kościół św. Anny

Miejscowość wzmiankowana w roku 1411, choć nie brak przypuszczeń, że powstała już nieco wcześniej, w końcu XIV wieku; obecny kościół zbudowany został w roku 1718; przebudowany w XIX wieku; restaurowany w roku 1938. Zrębowy, zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta; wieża sygnaturki szkieletowa; wewnątrz kościoła strop; polichromia stropu wykonana w roku budowy kościoła (1718). Ołtarz główny …

Read More 136. Zalesie, kościół św. Anny

137. Grzmiąca, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1497, choć nie brak opinii, że powstała ona przed rokiem 1292. Pierwszy kościół w Grzmiącej powstał prawdopodobnie w połowie XVI wieku; w 1619 przebudowany, po raz kolejny przebudowany 1754; restaurowany 1847 i 1969-70. Zrębowy, wieża szkieletowa zbudowana od strony północnej; kościół zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, wewnątrz stropy. …

Read More 137. Grzmiąca, kościół Narodzenia Najśw. Marii Panny

138. Sierpnice, kościół Matki Boskiej Śnieżnej

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1399; obecny kościół został zbudowany w roku 1564 – ta data pojawia się dwukrotnie w następujących napisach: „Anno 1564 ist dieses Gotteshaus gebauet unter dem edlen Herren Adam Seidlitz zu Bukersdorf. Got zu lob und ehren. Amen. Venite exultemus domini” „Est pietas factus vera probanda banis. MDLXIIII. Die …

Read More 138. Sierpnice, kościół Matki Boskiej Śnieżnej

139. Rybnica Leśna, kościół św. Jadwigi

Wieś założona pod koniec XIII wieku; pierwsza wzmianka z roku 1305, kiedy to wymieniono w „Liber fundationis episcopatus wratislaviensis” wśród wsi biskupich wieś „Rimarswalde” (Rybnica Leśna). W 1497 roku w pewnym dokumencie określona jako pusta. Obecny kościół powstał najprawdopodobniej w końcu XVI lub na początku XVII wieku (1600?, 1608?). Restaurowany 1963. Konstrukcja fachwerkowa; nawa prostokątna; …

Read More 139. Rybnica Leśna, kościół św. Jadwigi