Month: January 2014

C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François (1896)

In the most recent Part 6 of our series on the life of Jeanne d’Arc we mentioned a book published in 1896 by C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François”. As we were unable to find the book in it’s electronic version online, we decided to do what we have never done before …

Read More C. Bessonnet-Favre “Jeanne d’Arc – Tertiaire de Saint François (1896)

Tajemnice życia Joanny d’Arc. Część 6: Czynniki religijne

Niniejszy tekst jest bardzo długi i złożony. Nie jesteśmy do końca z niego zadowoleni i jest niewykluczone, że będzie on ulegać zmianie w miarę naszych poszerzających się studiów nad Joanną d’Arc. Materiał zebrany i przestudiowany przez nas miał nam dopomóc w doszukaniu się realiów religijnych, w których Joanna została wychowana i przygotowana do swej misji …

Read More Tajemnice życia Joanny d’Arc. Część 6: Czynniki religijne