Spis treści moich blogów na “Fronda.pl”

Ponieważ miałem tu już sporo kont, które albo zostały usunięte, albo zablokowane, pozwalam sobie poniżej zamieścić w miarę pełny (czyli nie do końca pełny) wykaz publikacji z tych kont. Niektóre z nich nie zostały do tej pory włożone powtórnie, dlatego linki są do macierzystego bloga poza Frondą. W ostatnich dniach zablokowano mi kolejne trzy konta: jedno po opublikowaniu tam jednego artykułu o Joannie d’Arc, drugie po opublikowaniu innego artykułu o Joannie d’Arc, a trzecie po prostu po tym, jak te artykuły o Joannie połączyłem w komentarzach ze sobą “linkami” (po polsku “łącznikami”). Ewentualnych pytań o to, dlaczego tak się dzieje, proszę Zainteresowanych nie kierować pod moim adresem, bo to nie moja “genialna idea”.
Każdy nowy wpis będzie równocześnie umieszczany na poniższym spisie.

____________________________

Ponieważ od czasu zamieszczenia tego spisu natychmiast zablokowano mi konto, na którym go umieściłem (Hadrianus) przeto jest dla mnie niemożliwością uaktualnianie tego spisu w jego pierwotnym koncie. Mało tego: celowo “stworzono” fikcyjne konto o identycznej nazwie “Hadrianus”, by w ten sposób utrudnić dostęp do spisu. Muszę zatem włożyć ten tekst tutaj, już zaktualizowany.

Niedawno na blogowisku Frondy ogłoszono “z wielką pompą i paradą”, że od 22 sierpnia Adminem jest inna osoba (znana mi już z innych okazji na Frondzie). Ponieważ nie za bardzo dowierzałem głoszonym dobrym intencjom, przeto postanowiłem wykorzystać tę okazję do sprawdzenia tych “dobrych chęci” i zwróciłem się (kilkakrotnie w komentarzach pod wpisem tego nowego Admina, dalej osobnym własnym wpisem na moim aktualnym koncie oraz jeszcze dodatkowo emailem do Administratorów Frondy) o odblokowanie kilku z moich niegdysiejszych kont, na których są moje wcześniejsze publikacje. Chodzi o to, bym mógł te publikacje edytować oraz abym mógł powrócić do stałego używania konta i blogu, na którym jest tych moich publikacji najwięcej i z którego korzystałem dłużej niż ze wszystkich moich pozostałych kont i blogów na Frondzie razem wziętych. Jak do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi, co oznacza, że arogancja Admina bynajmniej nie ma się tam ku końcowi.

DZIAŁ: HISTORIA

SERIA: JOANNA D’ARC

Pasja Joanny d’Arc  Historia Joanny d’Arc widziana przez pryzmat jej procesu skazującego

Claude, czyli drugie oblicze Joanny d’Arc  Historia Claude (Jeanne) des Armoises, sobowtórki Joanny d’Arc

Czy to Joanna d’Arc?  Szkielet znaleziony w Clery-St-Andre

Tajemnice życia Joanny d’Arc:

Część 1: Narodziny i dom rodzinny  (seria będzie kontynuowana)
Część 2: Pochodzenie. Odc. 1: “d’Arc”
Część 3: Język, wymowa i “analfabetyzm
Część 3: Załącznik 1: “Analfabetyzm” 

Barabasz A.D. 1431 (zabójca uwolniony w Rouen według starego zwyczaju)

 

 

Katarskie Termopile  Oblężenie twierdzy Montsegur (1243 – 1244)

Historyczny błąd kościoła  Ujemne skutki nieopatrznego włączenia “Starego Testamentu” do Biblii chrześcijańskiej

 

“Poczta Obozowa”  Pieczątki “poczty obozowej” internowanych w Zabrzu-Zaborzu, Uhercach i Rzeszowie – Załężu (1982)

SERIA: PIERWSI, KTÓRZY ZWALI SIEBIE AUSTRALIJCZYKAMI
(usuwana również kilkakrotnie, jeszcze nie włożona z powrotem do tego blogowiska. Linki są do macierzystego bloga poza Frondą)
Część 1: Z Klępska do… Klępska  (pierwsze grupy staroluteranów w Południowej Australii)
Część 2: Hahndorf  (najbardziej znana wieś niemiecka w Australii) Południowej)
Część 3: Lobethal  (grupa pastora Fritzsche)
Część 4: Clare Valley  (katolicka część emigracji)
Część 5: Nowy Śląsk  (osadnictwo w Dolinie Barossy, Południowa Australia)
Część 6: Wątki polskie i Epilog (Polacy wśród emigrantów z Prus. Polska osada w Południowej Australii)
Die Unruhen in Warschau (tłumaczenie artykułu z niemieckiej prasy w Południowej Australii o sytuacji w Kongresówce krótko przed wybuchem Powstania Styczniowego)
________________________________

DZIAŁ:  POLITYKA 

 

SERIA:  Rozważania Nacjonalistyczne (RN)

RN 1: O narodowościach, UE i Ślązakach

RN 2:  O Ślązakach, ich narodowości i autonomii
RN 3:  O naturze rasizmu

 

SERIA: ORDYNACJA WYBORCZA

 

Nowa Ordynacja Wyborcza  Propozycja zupełnie nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP
Nowa Ordynacja Wyborcza – Pytania i odpowiedzi  Szczegółowe wyjaśnianie – w formie pytań i odpowiedzi – głównych tez powyższej propozycji

 

 

“Islamiści” i “Islamofaszyści”  O tym, jak medialne macherstwo manipuluje pewnymi terminami
___________________________

DZIAŁ:  WIADOMOŚCI

Kontrowersyjna opinia o Libii  Tłumaczenie zagranicznego artykułu o rządach Kadafiego
___________________________

DZIAŁ:  RODZINA

Unfair and Unjust  Zagraniczny komentarz rysunkowy o “małżeństwach” jednopłciowych.
___________________________

DZIAŁ: OGÓLNE

Jew – Jitsu  – czyli luźne uwagi o Żydach
___________________________

DZIAŁ: ROZRYWKA

Triumf Wiosny   Slide-show zamieszczony na Youtube z muzyką “Kaisermarsch” Ryszarda Wagnera
___________________________

DZIAŁ:  KULTURA

Kościoły drewniane z muzyką Gounoda  Slide-show z Youtube z drewnianymi kościołami śląskimi i małopolskimi z muzycznym tłem z “Mszy św. Cecylii” Charlesa Gounoda

Macewy w Będzinie   Seria fotosów macew ze zrujnowanego cmentarza żydowskiego

Spacerkiem po Sydney: Katedra NMP i Fontanna Archibalda seria fotosów

SERIA: SWASTYKA

Swastyka. Tło obecnej debaty  Historyczne tło obecnej debaty wokół symbolu

Czy Hitler zrujnował swastykę?  Argumenty świadczące przeciw pewnej tezie propagandowej
__________________________

DZIAŁ: “FRONDA”

Wyjaśnienie porządkowe  Wyjaśnienie związane ze stałym banowaniem i cenzorstwem w blogowisku

“Kartka” z życzeniami na Boże Narodzenie, 24 grudnia 2011

Odwrotna strona kartki świątecznej  Wielkanoc 2011
__________________________

DZIAŁ:  RELIGIA

SERIA:  FRAGMENTY  PEWNEGO  DZIENNIKA (rozmyślania religijne)
Część 1:
Część 2:
Część 3:

Dialog między Marcjonitą a Judaizerem (debata na temat “Starego Testamentu”)

Długie Milczenie  krótkie opowiadanie o “Sądzie Ostatecznym”

Odnaleziono protokoły procesu Chrystusa!!!  Satyra o możliwych reakcjach religijnych i politycznych na znalezisko archeologiczne

Jestem antyjudaistą  własna osobista deklaracja

Zamiast kartki świątecznej  Rozważania o “Bożym Narodzeniu” (2011)
Credo – Charles Gounod  Slide-show z Youtube z “Credo” z “Mszy św. Cecylii” Charlesa Gounoda

SERIA: GNOSTYK  i  CHRZEŚCIJANIN (o historii chrześcijańskiego gnostycyzmu)
Część 1:
Część 2:

Sakrament Consolamentum  (najpierw w kościele Katarów, obecnie wśród niektórych gnostyków)

SERIA:  REINKARNACJA
Reinkarnacja, czyli wszystko w porządku, Panowie!
Reinkarnacja, czyli jest JESZCZE  LEPIEJ, Panowie!
(2 artykuły polemiczne w obronie chrześcijańskiego reinkarnacjonizmu)

Reinkarnacyjna egzegeza Nowego Testamentu
Odcinek 1  (kim byli: Eliasz, Jan Chrzciciel i Christos? Transfiguracja)
Odcinek 2  (czy niewidomy zgrzeszył, że ślepotą “ukarany” został?)
Odcinek 3  (rozdział 9 “Listu do Hebrajczyków”)
Odcinek 4  (przypowieść o bogaczu i Łazarzu)
Odcinek 5  (“Kazanie na Górze”)
Odcinek 6  (interpretacje rozmaitych wersetów)

Technologiczny buddyzm – czyli podstawy wiary i praktyki scjentologów  (“abecadło” religii scjentologicznej)

 

Kard. George Pell vs. Richard Dawkins  (video z debatą między australijskim hierarchą a znanym ateistą. Nagranie audycji telewizji australijskiej)

Emeis de noun Christou echomen! (uwagi-wiersz na temat wersetu z 1Kor 2;16)
_________________________

DZIAŁ:  FILM

Antyniemiecki “Żyd Süß” (marazm antygermanizmu kina o tematyce wojennej)

Leave a Reply