139. Rybnica Leśna, kościół św. Jadwigi

Wieś założona pod koniec XIII wieku; pierwsza wzmianka z roku 1305, kiedy to wymieniono w „Liber fundationis episcopatus wratislaviensis” wśród wsi biskupich wieś „Rimarswalde” (Rybnica Leśna). W 1497 roku w pewnym dokumencie określona jako pusta. Obecny kościół powstał najprawdopodobniej w końcu XVI lub na początku XVII wieku (1600?, 1608?). Restaurowany 1963. Konstrukcja fachwerkowa; nawa prostokątna; prezbiterium prostokątne; wieża słupowa osobno stojąca (w ogrodzeniu); w prezbiterium na ścianach i na stropie polichromia szablonowa późnorenesansowa (1608), ołtarz główny renesansowy (ok. 1608); ambona renesansowa (ok. 1608); chrzcielnica ludowo-renesansowa (ok. 1620), 3 empory drewniane renesansowe (1608); chór muzyczny barokowy (XVIII w.); 2 płaskorzeźby późnorenesansow-barokowe (XVII w.): grupa Ukrzyżowania i Ostatnia Wieczerza; obraz Świętej Rodziny (na szkle), barok (1688); krzyż procesyjny barokowy (XVIII w.); 5 epitafiów z piaskowca (XVII/XVIII w.) m.in. H.G. Preusslera z 1691 r.; epitafium drewniane polichromowane barokowe (1702); ławka kolatorska i 17 innych ław renesansowych (1608); dzwon renesansowy (1608); były niegdyś jeszcze inne 2 dzwony: z 1557 roku z łacińskim napisem oraz z roku 1609 (największy) z napisem następującym:

ICH RVF MIT MEINEM KLANK
ZV SAGEN GOT DEM HEREN DANCK
ERINERE AVCH ZV RECHTER ZEIT
DIE MENSCHEN IHRER STERBLICHKEIT
                    1609

Leave a Reply